Transformatie in de bouw

Woensdag 12 juni beleefde MareVisie samen met een groep enthousiaste professionals een inspirerende dag op de Trimble Connected Construction Conference 2024 in de Jaarbeurs. Deze conferentie bood een schat aan kennis en inzichten over de nieuwste ontwikkelingen in de bouwsector. We dompelden ons onder in diverse tracks en kwamen met waardevolle bevindingen terug. Hieronder delen we enkele van de meest opvallende inzichten die we hebben opgedaan.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) benadrukt het belang van kwaliteitsgarantie in de bouwsector. Deze wet verplicht aannemers om de kwaliteit van hun werk te bewijzen met foto’s en documenten. Dit creëert een behoefte aan een efficiënt platform dat informatie uit verschillende tools kan verzamelen en beheren om aan de wettelijke eisen te voldoen. Daarnaast is dit bewijs cruciaal voor opdrachtgevers om de kwaliteit van het opgeleverde werk te kunnen beoordelen.

Een centraal informatieplatform biedt een uitstekende oplossing voor deze uitdaging. Door gegevens uit diverse bronnen, zoals BIM-modellen (Building Information Modeling), te integreren, fungeert dit platform als “one single point of truth” (OSPOT). Hierdoor worden alle informatie tijdens constructieprojecten op één plek beheerd en gedocumenteerd, wat niet alleen de kwaliteit waarborgt maar ook de transparantie en traceerbaarheid verbetert.

De impact van nieuwe digitale ontwikkelingen op de bouwsector is enorm. BIM en AI veranderen de manier waarop projectmanagement, ontwerp- en bouwprocessen worden uitgevoerd. Bij MareVisie staan deze technologieën centraal, en we werken voortdurend aan het integreren ervan bij onze klanten.

BIM moet niet alleen worden gezien als een tool en raamwerk voor de bouwsector, maar als een essentieel onderdeel van Business Information Management voor data-gedreven organisaties. Door informatie centraal op te slaan en toegankelijk te maken, kunnen bedrijfsactiviteiten efficiënter worden uitgevoerd. MareVisie heeft expertise in ITIL, informatiemanagement, lifecycle management en projectmanagement, en helpt bedrijven om hun datastromen optimaal te beheren, vanaf de ontwerpfase tot en met de beheer-, onderhouds- en gebruiksfase van een object of asset.

Met de juiste aanpak en inzet van nieuwe technologieën kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan de Wkb, maar ook hun efficiëntie en productiviteit verhogen. Data-gedreven beslissingen en het gebruik van geavanceerde tools zoals BIM en AI helpen bedrijven concurrerend te blijven in een steeds digitaler wordende wereld. MareVisie ziet grote kansen om bedrijven te helpen hun data optimaal te organiseren en te benutten, wat leidt tot betere projectresultaten en hogere klanttevredenheid.

Op de Conference viel ook op dat Trimble, een marktleider op het gebied van BIM-software, zijn platform openstelt voor connectiviteit met derden. Het kiezen van softwarepartijen die hun API openzetten, is volgens ons essentieel voor CDE-tooling. Dit voorkomt afhankelijkheid van één leverancier en stelt bedrijven in staat om de tools te kiezen die het beste bij hun processen passen.

De succesvolle BIM-implementaties van de bouwbedrijven en installateurs die presentaties gaven of in de panels zaten, hadden twee gemeenschappelijke factoren: BIM en digitalisatie waren integraal onderdeel van hun bedrijfsstrategie, en ze luisterden naar de behoeften van hun medewerkers. Tijdens de paneldiscussies werd ook duidelijk dat er nog veel winst te behalen valt bij de overdracht van informatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De voorschriften van ISO-19650 worden nog te weinig nageleefd, er worden momenteel te weinig afspraken worden gemaakt over de uitwisseling van informatie zowel op gebied van “Hoe” als “Wat”. Dit is een verantwoordelijkheid voor zowel de bouwsector als de opdrachtgevers.

MareVisie blijft zich inzetten om bedrijven te helpen bij het optimaal benutten van hun data, waardoor ze beter kunnen voldoen aan wettelijke eisen en hun bedrijfsresultaten verbeteren.