Systems Engineering en BIM samenwerking in bouwprojectmanagement

In de hedendaagse bouwsector is beheer van informatie essentieel. Building Information Modeling (BIM) staat hierbij centraal, een innovatie die het bouwproces transformeert door het inzetten van digitale modellen. Deze modellen faciliteren een gedetailleerde visualisatie van projecten en bieden ook een rijke bron van data voor alle stadia van het bouwproces. Systems Engineering (SE) biedt een gestructureerde methodiek voor het managen van de complexe aspecten van bouwprojecten. De combinatie van BIM en SE opent nieuwe kansen voor projectmanagement in de bouw, gericht op het verbeteren van coördinatie en efficiëntie.

BIM stelt professionals in staat om digitale representaties van bouwprojecten te creëren en te beheren. BIM markeert een verandering van traditionele 2D-tekeningen naar geavanceerde 3D-modellen, waardoor het mogelijk wordt om niet alleen de fysieke structuur, maar ook de functionele kenmerken van een faciliteit in detail te visualiseren en analyseren.

De transitie naar 3D-modellering in BIM vertegenwoordigt een verschuiving in hoe bouwprojecten worden geconceptualiseerd, gepland en uitgevoerd. De digitale modellen zijn rijk aan informatie, De complexiteit van de informatie die in BIM wordt beheerd, vereist echter een nauwkeurige en systematische benadering om de integriteit en bruikbaarheid van de data te waarborgen. Voor een dieper inzicht in hoe BIM het beheer van bouw gerelateerde informatie efficiënter maakt, verwijzen we naar onze gedetailleerde uiteenzetting.

Systems Engineering (SE) vormt een multidisciplinaire benadering die zich richt op het ontwerpen, integreren en beheren van complexe systemen. In de kern van SE ligt het principe van ‘systems thinking’, een methodiek die helpt bij het organiseren van kennis en het coördineren van verschillende technische disciplines. SE streeft ernaar om diverse componenten zodanig te combineren en te integreren dat ze synergetisch samenwerken, resulterend in een systeem dat als geheel een nuttige functie vervult. Deze holistische benadering is cruciaal in het vormgeven van complexe projecten waarbij het gaat om de technische aspecten en de samenhang en interactie tussen verschillende onderdelen en fasen van het project.
De combinatie van Systems Engineering (SE) en Building Information Modeling (BIM) biedt een krachtige samenwerking voor bouwprojectmanagement. SE biedt de structuur, richt zich op het definiëren van projectelementen en beheert de complexiteit, terwijl BIM zorgt voor een gedetailleerde, visuele representatie van het project. Samen zorgen ze voor een gestroomlijnde aanpak waarbij complexe projectinformatie effectief wordt beheerd en benut, wat leidt tot een verbeterde projectuitvoering en efficiëntie.

In een project van MareVisie voor een klant werd de toegevoegde waarde van de integratie van BIM en SE duidelijk. Het project betrof een gedetailleerd in BIM gemodelleerd pand. De klant wilde specifiek inzicht krijgen in het energieverbruik van het pand, een aspect dat verder ging dan de standaard informatie beschikbaar in de BIM.
BIM bood weliswaar uitgebreide details over verschillende componenten van het pand die invloed hebben op energieverbruik, zoals isolatiematerialen, venstertypes, en HVAC-systemen, maar de dynamische interactie tussen deze componenten was niet volledig geïntegreerd in het model. Hier bracht de inzet van Systems Engineering door MareVisie uitkomst. Door de benadering met de inzet van verschillende expertises kunnen de componenten aan elkaar gekoppeld worden binnen het Bouw informatie model.

Deze aanpak resulteerde in een inschatting van het energieverbruik van het pand, rekening houdend met de interacties tussen de verschillende bouwcomponenten. De resultaten vormden ook een basis voor de klant om besluiten te nemen gericht op het verbeteren van energie-efficiëntie, het reduceren van operationele kosten, en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.
Hoewel de integratie van SE en BIM veelbelovend is, brengt het ook uitdagingen met zich mee. Enerzijds is er de complexiteit van het combineren van twee verschillende methodologieën: SE, gericht op systematisch projectbeheer, en BIM, gefocust op visuele modellering en informatiebeheer. Deze verschillen kunnen leiden tot integratieproblemen, waardoor de projectefficiëntie wordt belemmerd. Anderzijds kan de implementatie van deze geïntegreerde aanpak leiden tot weerstand tegen verandering bij teams die gewend zijn aan traditionele werkmethoden. Dit wordt verder gecompliceerd door technologische uitdagingen, zoals softwarecompatibiliteit en datamanagement, en een mogelijk tekort aan kennis en vaardigheden in zowel SE als BIM.

Deze uitdagingen vereisen een deskundige aanpak om ze te overwinnen. MareVisie kan hierin een cruciale rol spelen. Door het ontwikkelen van gestructureerde integratieplannen kan MareVisie helpen bij het stroomlijnen van de verschillende processen en methoden van SE en BIM. Ze kunnen ook ondersteuning bieden bij het overwinnen van weerstand tegen verandering door gerichte trainingen en workshops, en adviseren over de selectie van compatibele softwaretools. Bovendien kan MareVisie helpen bij het overbruggen van kennis- en vaardigheidskloven, waardoor teams effectief kunnen werken met de geïntegreerde systemen.

Bronvermeldingen:

  1. Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2011). BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. John Wiley & Sons.
  2. (2015). Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities. International Council on Systems Engineering.
  3. (2013) SE & BIM: Twee cruciale onderdelen van een succesvolle ketensamenwerking. SlideShare. https://www.slideshare.net/crow01/se-bim-twee-cruciale-onderdelen-van-een-succesvolle-ketensamenwerking