Workshop Project initiatie

Bijna alle organisaties hebben te maken met projectmatige verandering. Dat wil niet zeggen dat alle organisaties het goed in de vingers hebben om projecten succesvol op te zetten en uit te voeren. Projectmanagement is een vak op zichzelf en vraagt specifieke vaardigheden.
Ongeacht of een project groot of klein is, complex of eenvoudig: een project initiatie draagt er aan bij dat het project om de juiste redenen wordt gestart, en dat er vooraf goed is nagedacht. De Project initiatie fase is een beproefd onderdeel uit de PRINCE2 projectmanagement aanpak, het beschrijft de essentiële aspecten van een project: denk hierbij aan de aanpak van het project, de planning, de risico’s, het doel en de business case.
Onze workshop Project initiatie heeft als aanpak om met deze workshop van 3 uur, de project initiatie fase nagenoeg af te ronden. Hierin worden de belangrijkste stappen door de opdrachtgever en belangrijkste stakeholders vastgelegd. Samen met uw organisatie krijgt u met beperkte inspanning inzichtelijk of het beoogde project levensvatbaar is: is de business case positief? Ook wordt er een goede basis gelegd voor de aanpak, de verwachte kosten en de doorlooptijd. Tevens wordt de start van het project duidelijk beschreven. Het beoogde effect van de workshop Project initiatie is het creëren van een gemeenschappelijk begrip en inzicht bij stakeholders, waardoor men zo efficiënt mogelijk te werk kan gaan en iedereen van het begin op één lijn zit qua verwachtingen.

De workshop wordt gefaciliteerd door 1 of 2 collega’s van MareVisie. Wij zorgen dat jullie eigen expertise maximaal benut wordt, door de juiste vragen te stellen die in deze fase van belang zijn. Vooraf stemmen wij met u af welke vertegenwoordiging van de eigen organisatie voor deze workshop benodigd is.

Prijs: € 1.750,00 ex BTW
Duur: 1/2 dag
Resultaat: Heldere business case en aanbevelingen


Een vliegende en onderbouwde start van uw project!

 

Gerealiseerde projecten