Project health scan

Moeizaam project? Wij leggen de vinger op de zere plek en helpen om er weer een positieve wending aan te geven. Vrijwel alle organisaties hebben te maken met projectmatige verandering. Ieder project is uniek en vraagt om een eigen aanpak en een eigen projectteam. Om die reden kan een project op allerlei fronten uitdagend zijn:

– Is de opdracht aan het projectteam duidelijk en afgebakend genoeg?
– Heeft het projectteam de juiste competenties?
– Is de organisatie enthousiast om de verandering ‘te ontvangen’?

De QuickWin Project health scan wordt ingezet wanneer binnen het project of het management van de organisatie behoefte is aan een onafhankelijk advies over de gezondheid van het project. De adviezen kunnen van allerlei aard zijn: wellicht ontbreekt het de projectleider aan ervaring en is hij/zij gebaat bij coaching. Of de organisatie staat niet achter de verandering waardoor er onvoldoende betrokkenheid is. In zo’n geval is meer aandacht voor het nut en noodzaak nodig.

Met deze Quikwin ontstaat er een beter begrip wat de kritische succes factoren zijn om het project tot een goed einde te kunnen brengen. Dit biedt houvast om op de juiste punten sturing aan het project te geven. Marevisie heeft jarenlange ervaring in het succesvol realiseren van projecten, en de Project Health Scan van MareVisie helpt u hierbij. Wij geven u een concreet advies welke acties ondernomen kunnen worden om het project tot een succesvol einde te brengen.

 

Prijs: 1.750 EUR ex BTW
Duur: 1/2 dag
Inclusief: Intake, interviews met belanghebbende. Resultaat scan en aanbevelingen.

 

Duidelijk beeld van het probleem met inzicht hoe deze te voorkomen en te verbeteren.