Portfolio analyse

Vrijwel alle organisaties hebben te maken met projectmatige verandering. In die zin is het beheren van een project portfolio voor al deze organisaties nuttig. De manier waarop dat gedaan wordt, en de inspanning die het vraagt, moet wel in verhouding staan met de grootte van de organisatie. Ook hierover denkt MareVisie mee bij het uitvoeren van de QuickWin Portfolio analyse.

Hoe werkt de Portfolio analyse?
Een Portfolio analyse scan is een volledige doorlichting van alle lopende en toekomstige projecten. Er wordt op een efficiënte en gestructureerde manier inzichtelijk gemaakt welke projectmatige veranderingen er lopen, en of alle ‘succesfactoren’ aanwezig zijn om deze projecten tot een goed einde te brengen.
Met een goed uitgewerkt Portfolio analyse scan stelt u uw organisatie in staat om de juiste beslissingen te nemen. Dit kan zowel op strategische als op operationeel niveau. Op strategisch niveau tackelen we vraagstukken zoals: ‘Hoeveel draagt ieder project bij aan onze bedrijfsdoelstellingen, moeten we wel met alle projecten doorgaan?’ of ‘Hoe ziet ons projectenportfolio er over 1 jaar uit, en over 2 jaar?’
Op operationeel niveau verdiepen we ons in vraagstukken als: ‘Hoe verdelen we de vaak schaarse resources over de projecten?’ of ‘Hebben we zelf alle benodigde resources in huis of moeten we externe expertise in gaan huren?’ En wanneer een project uit loopt: ‘Wat is de impact hiervan op onze andere projecten?’

Het resultaat?
Het resultaat van een Portfolio analyse scan is een complete lijst van projecten die allemaal op dezelfde manier zijn vastgelegd met een score op basis van risico, impact, bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen, et cetera. Op basis van het portfolio kunnen er gerichtere keuzes worden gemaakt met welke projecten de organisatie wel- en niet door wil gaan, en welke projecten opgestart zouden moeten worden.
Dus heeft u onvoldoende inzicht in de projecten? Dreigen deze projecten vervolgens ook nog eens te mislukken of uit te lopen? Dan geeft dat een sterk gevoel van ongrijpbaarheid en is er onvoldoende sturing. Door een portfolio op te zetten komt er eenduidig beeld van de situatie en krijgt de organisatie weer grip op de zaak.

Zet de Portfolio analyse scan in. Hiermee krijgt u op korte termijn weer inzicht in lopende projecten, waardoor er weloverwogen keuzes met betrekking tot de voortgang van deze projecten gemaakt kunnen worden.

Prijs: € 2.750,00 ex BTW
Duur: 1/2 dag
Resultaat: portfolio overzicht  en  dashboard


Een proces om het uitgewerkte portfolio overzicht te beheersen.

 

Gerealiseerde projecten