Change Readiness

Om alle stakeholders betrokken te houden bij veranderingen en om verwarring te voorkomen is een Change readiness scan, een effectieve manier om te kijken of de verandering nodig is. En hoe deze structureel en met resultaat uit te voeren.

Een Change readiness scan  (CRS) is een vorm van assessment en wordt uitgevoerd op een lopend project dat richting implementatie gaat. De CRS kijkt eerst wie er betrokken zijn bij de implementatie en het gebruik van de verandering. Kort gezegd het projectteam en de gebruikers. Vervolgens wordt met deze partijen inzichtelijk gemaakt of zij gereed zijn om de verandering door te voeren.
Het doel van een Change readiness scan is om te voorkomen dat een verandering wordt doorgevoerd, die vervolgens niet gebruikt wordt. Of die resulteert in verwarring onder personeel en kan leiden tot financiële schade voor het bedrijf. Over het algemeen wordt deze analyse ingezet wanneer er signalen uit de organisatie, of het projectteam komen, waardoor twijfel ontstaat over de te nemen vervolgstappen.
Zeker bij projecten die te maken hebben met verschillende disciplines is het verstandig om een CRS in te zetten. De kans is namelijk groot dat de opdrachtgever en het projectteam meer focus hebben op één specifieke afdeling of onderdeel van het project en het overzicht verliest.

Het resultaat?
Met deze scan wordt inzicht verkregen of de organisatie er klaar voor is om de verandering in gebruik te nemen. Het tastbare resultaat van een CRS is een rapportage met aanbevelingen met betrekking tot het geanalyseerde project. Hierdoor kan de stuurgroep een onderbouwd besluit nemen over het starten van de volgende fase of het uitstellen daarvan. Het positieve effect van een Change readiness scan is dat alle betrokken partijen gehoord zijn; iedereen heeft zijn of haar input kunnen leveren, en voelt zich niet buitengesloten. MareVisie kan desgewenst helpen om de aanbevelingen tot uitvoer te brengen.

Heeft uw organisatie een uitdaging om verandering door te voeren? Met de Change readiness scan bent u klaar voor verandering.

Prijs: € 2.750,00
Duur: 1/2 dag
Resultaat: Inzicht in veranderkracht van uw organisatie en handvatten hoe deze te vergroten.

 

Een wendbare organisatie.

Gerealiseerde projecten