QuickWins

MareVisie heeft uit eigen ervaring een aantal QuickWins ontwikkeld die uw bedrijf met beperkte inspanning tot een hoger niveau kunnen tillen. Zo kunt u zonder hoge kosten een goed beeld krijgen of uw project levensvatbaar of haalbaar is. Te denken valt aan onze project initiatie workshop, hier krijgt u advies over de te nemen acties om het project tot een succesvol einde te brengen. Of u heeft verschillende projecten lopen, maar deze worden nog niet als een portfolio beheerd. Met de portfolio analyse beschikt u over een overzicht een dashboard en een proces om de projecten te beheersen. Maar is uw organisatie eigenlijk wel klaar voor verandering? Wanneer u de Quickwin, Change management assessment inzet krijgt u concrete handvatten.

Onze QuickWins leiden tot belangrijke inzichten zoals:

Wat zijn de kansen en risico’s van uw projecten?
Heeft uw project een stevige Business Case, wat is de beoogde impact?
Hoe ‘volwassen’ is de aanpak van projectmanagement binnen uw organisatie?

Per QuickWin is duidelijk gedefinieerd waar, wanneer en met welk doel we deze inzetten. Ook is het beoogde effect weergegeven dat we voor onze opdrachtgever of het project willen bereiken. Daarmee leggen we de focus op dit effect, hetgeen de ‘drive’ verhoogt en leidt tot een gewenst resultaat. Vraag uw QuickWin aan via info@marevisie.nl

Project Initiatie Workshop

U overweegt een project te starten, maar twijfelt of de Business Case positief is, en wat de impact op uw organisatie is.

1.750 EUR ex. BTW

 • Intakegesprek
 • Workshop van ½ dag
 • Oplevering Business Case en aanbevelingen

Een vliegende en onderbouwde start van uw project!

 

 

portfolio analyse

Portfolio Analyse

U heeft verschillende projecten lopen, maar deze worden nog niet als een portfolio beheerd. Doet uw organisatie de juiste projecten, en lopen er niet teveel projecten tegelijk?

2.750 EUR ex. BTW

 • Intakegesprek
 • Workshop van ½ dag
 • Interviews met belanghebbenden
 • Oplevering portfolio overzicht en dashboard.

U beschikt over een portfolio overzicht van uw projecten, inclusief dashboard met relevante informatie, en een proces om deze te beheren.

Change Readiness Scan

U wilt inzicht hoe wendbaar uw organisatie is. Hoe wordt projectmatige verandering ontvangen?

2.750 EUR ex. BTW

 • Intakegesprek
 • Workshop van ½ dag
 • Interviews met belanghebbenden
 • Bespreking resultaat en aanbevelingen

U heeft inzicht verkregen in de veranderkracht van uw organisatie, en concrete handvatten hoe deze vergroot kan worden.

Workshop soepel afstuderen met projectmanagement

Loop jij, of jouw studenten, vast met de afstudeeropdracht? Met een projectmanagement aanpak krijg je meer structuur.

750 EUR ex. BTW

 • Telefonisch intakegesprek
 • Workshop van 3 uur
 • Praktijk gericht met direct toepasbare tips
 • Max 20 deelnemers

Je krijgt inzicht in je eigen afstudeeropdracht. Met handige en laagdrempelige projectmanagement tips, die direct toepasbaar zijn op de afstudeeropdracht.

Project Health Scan

U heeft te maken met een vastgelopen project, met financiële schade en ontevredenheid als gevolg. U wilt het project weer op de rit krijgen.

1.750 EUR ex. BTW

 • Intakegesprek
 • Workshop van ½ dag
 • Interviews met belanghebbenden
 • Bespreking resultaat en aanbevelingen

Het is duidelijk geworden waardoor het project vast is gelopen, en u heeft inzicht welke stappen genomen moeten worden op dit te doorbreken.

portfolio analyse

QuickWin Duurzaamheid

Toekomstbestendig en daarmee duurzaam ondernemen brengt verandering met zich mee. Hoe staat het met de veranderkracht van jouw onderneming? In deze workshop zorgen we voor bewustwording van duurzaamheid binnen de organisatie.

3.500 EUR ex. BTW

 • Intakegesprek
 • Workshop van 2 dagdelen, bij voorkeur op verschillende dagen
 • Een fundament van motivatie, drijfveren en ambitie mbt duurzaamheid
 • Een heatchart van projecten en initiatieven

Het resultaat van deze workshop is een uitgewerkte visie, die ontstaan is uit de intrinsieke motivatie van uw organisatie. Die als basis dient voor zowel de externe als interne communicatie. Zo bent u klaar voor een duurzame toekomst.