Projectmanagement

MareVisie helpt door de inzet van projectmanagement, bedrijven om strategie te ontwikkelen en de realisatie daarvan. Door middel van de juiste projecten te definiëren en deze ook uit te voeren. Projectmanagement en consultancy zijn gebieden waar wij als specialist het verschil willen maken. Het verschil tussen een gewoon project en een succesvol project. Wij geven uw bedrijf de regie over verandering.

Behaal uw doelstellingen met projectmanagement

Projectmanagement gaat over het sturen en het effectief en efficiënt opstarten  van projecten. Dit is cruciaal voor elke organisatie. Want projecten doen een beroep op uw financiële middelen en de beschikbaarheid van uw medewerkers. Daarmee zijn zij bepalend voor de concurrentiekracht van uw bedrijf.

Elk project bouwt op in fases, van voorbereiding en planning, tot uitvoering en realisatie. Dat wil zeggen dat bij ieder project we fases definiëren  en zoeken we samen, met u, naar de best passende werkwijze. Door goed projectmanagement in te zetten met een project methodiek die bij u past wordt uw organisatie effectiever. Hiermee worden uw doelstellingen sneller en met hogere kwaliteit bereikt.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

MareVisie ondersteunt bedrijven in alles wat met projecten en projectmanagement te maken heeft. Te denken valt aan: het leveren van project- en programmamanagers, het leveren van projectsupport en het toetsen van projecten en programma’s aan de bedrijfsstrategie. Verder kunt u ook denken aan het implementeren van portfolio management. Of aan het uitwerken van een projectmanagement strategie en het aansturen van het projecten bureau of een CIO office.

Bovendien kan MareVisie specialisten leveren op het gebied van testmanagement, interface management, data migratie en verander communicatie. En bieden we opleidingsprogramma’s om het projectmanagement van de organisatie naar een hoger plan te tillen.

Vandaar dat wij voor alles op het gebied van projectmanagement u een passende oplossing kunnen bieden. We bespreken graag met u waar onze toegevoegde waarde voor u kan liggen.

Iedere organisatie heeft met projecten te maken. Helaas komt het regelmatig voor dat projecten niet verlopen zoals dat zou moeten: projecten vallen te duur uit, worden niet op tijd opgeleverd, of het resultaat sluit niet aan bij de verwachtingen.

Lees meer

Als meerdere projecten tot één resultaat moeten leiden, dan zetten wij programma management in. Een programma kent meerdere fases: wij kunnen helpen bij het opzetten van een programma, of bij het uitvoeren van een programma dat al gedefinieerd is.

Lees meer

Projectmanager office (PMO genoemd) wordt veelal ingezet bij grotere projecten en bij klanten die al een interne projectmanager hebben benoemd, die er bijvoorbeeld andere lijnactiviteiten naast heeft.

Lees meer

De toegevoegde waarde bij een grootschalig project is project support. Onze collega’s hebben een opleiding op WO niveau gevolgd in beta-studies en zijn breed inzetbaar.

Lees meer

Ralph van Houdt

Ralph van Houdt

Managing Director

 

Michiel Hoogmoed

Michiel Hoogmoed

Manager Operations

 

Al onze collega’s zijn bekend met verschillende projectmanagement methodes zoals PRINCE2 en Agile. Als er binnen uw organisatie al een projectmanagement methode wordt gebruikt dan sluiten wij ons daarbij aan, en geven we gevraagd en ongevraagd advies.

Daarnaast zijn onze medewerkers hoog opgeleid (WO niveau, het merendeel in beta studies) , proactief en flexibel en zijn zij getraind op het gebied van soft skills (o.a. IPMA en NLP), omdat het realiseren van projecten toch vooral ‘mensenwerk’ is.

Wij denken met u mee en kunnen op tijdelijke basis veel werk uit handen nemen.

Deze bedrijven gingen u voor