OXXIO


Opdracht: Migratie server park en Upgraden Outsystems platform

Expertise: ICT
Branche: Energie

Oxxio gebruikt het Outsystems platform voor een groot deel van haar kritische bedrijfsprocessen. Het upgraden van dit platform naar de meest recente versie moest daarom met uiterste zorg verlopen.

MareVisie was verantwoordelijk voor het projectmanagement van deze opdracht. Tijdens de PID fase bleek dat sanering  en migratie van het server park een noodzakelijke randvoorwaarde. Tijdens de toetsing door MareVisie aan de visie, de strategie en het aan beleid t.a.v. IT equipment en IT contract management uitgangspunten kwam dit boven water. Daarnaast was er een verhuizing gepland waarmee rekening gehouden diende te worden alsmede ook de wens van het consolideren van diensten tussen OXXIO en ENECO.

Dit leverde nieuwe extra complexiteit op waardoor de oorspronkelijke business case inclusief planning herzien diende te worden. Het nieuwe projectvoorstel met business case inclusief de toetsing aan de 3 jaar’s missie is door MareVisie opnieuw ingebracht bij de stuurgroep. Het project contract (PID) is hierop alsnog goedgekeurd waarna het project onder regie van een MareVisie project manager van start gegaan is.

Samen met IT leverancier van Oxxio,  de Portugese Outsystems consultants en het OXXIO projectteam is deze uitdaging met succes uitgevoerd.