PALLAS


Projectmanagement – Projectmanagement constructie

Branche: Nucleair

PALLAS is de nieuw te bouw PALLAS-reactor voor medische isotopen. Het overgrote deel van de isotopen wordt op dit moment in de vorm van halffabricaat geproduceerd in de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. De HFR is al 60 jaar in bedrijf en zal naar verwachting rond 2025 sluiten. Om patiëntenzorg met medische isotopen ook na die tijd te kunnen garanderen, en niet afhankelijk te zijn van andere landen, is de bouw van een nieuwe reactor noodzakelijk. Het kabinet heeft er mee ingestemd om voorbereidende werkzaamheden te doen voor de komst van de opvolger van de HFR, de Pallas reactor.

MareVisie is betrokken bij de voorbereidingen van de bouw, de inbedrijfsstelling en de exploitatie van de reactor. Deze fase neemt 5 jaar in beslag. Het is de bedoeling dat de nieuwe reactor vanaf eind 2025 de eerste activiteiten met betrekking tot de productie van medische isotopen kan uitvoeren. Daarna neemt de PALLAS- reactor de productie van de medische isotopen geleidelijk over van de HFR van NRG.