Joulz

Opdracht: Programma management voor SAP Ontvlechting tbv STEDIN – JOULZ – ENECO

Expertise: ICT
Branche: Energie

In het kader van de liberalisering van de Europese energiemarkt, kregen de Nederlandse energiebedrijven de opdracht om een juridische splitsing door te voeren. Voorbereidend op de juridische splitsing heeft Eneco besloten om haar belangrijke IT systemen te ‘ontvlechten’, zodat de IT geen belemmering zou vormen als het bedrijf daadwerkelijk juridisch gesplitst zou worden. Daarnaast bood de ontvlechting de 3 kernbedrijven (Joulz, Stedin en Eneco de mogelijkheid om zich in een eigen richting verder te ontwikkelen.

MareVisie was verantwoordelijk voor het programma management van de SAP Ontvlechting. De drie kernbedrijven maakten voorheen gezamenlijk gebruik van 1 SAP systeem met de onderdelen SAP ECC, SAP SRM, SAP BW en SAP SEM.  Doel van dit SAP Ontvlechting was het maken van een volledige kopie van het bestaande SAP landschap voor het kernbedrijf Eneco. MareVisie leverde het programma management, het project support, de project communicatie en het testmanagement. Daarbij is een belangrijke bijdrage geleverd aan de tot stand komen van de nieuwe ICT architectuur. Voor de goede uitvoering van het project was een continue actieve samenwerking tussen de stakeholders, de gebruikersorganisatie, het SAP Competence Center en de externe SAP specialisten, cruciaal. MareVisie was de spil in deze succesvolle samenwerking. Mede door de goede voorbereiding is de Go-Live als een grote, goed geplande militaire operatie uitgevoerd.

“Het motto ‘scheiden doe je samen’ is een grote succesfactor geweest tijdens de SAP ontvlechting. Dit resultaat is behaald door stap voor stap met de gebruikers organisatie het traject te doorlopen.”

Jeppe Machielsen, lid van de Raad van Bestuur en opdrachtgever