Eneco

Opdracht: Projectmanagement Programma SPRINT (Strategisch Programma Infra Netbeheer Transitie)

Expertise: ICT
Branche: Energie

Als gevolg van nieuwe wetgeving, WON, ook wel bekend als de ‘splitsingswet’, diende het geïntegreerde energiebedrijf ENECO haar activiteiten te herverdelen. Belangrijk hierin was het aanbrengen van de splitsing in de processen die ‘geïntegreerd’ werden uitgevoerd door de beheerder van het net (ENECO Netbeheer) en de leverancier van de infrastructuur (ENECO Infra). Middels het programma SPRINT heeft Eneco de eerste vereisten uit de WON geïmplementeerd.
Binnen het programma SPRINT was het project ‘SAP SPRINT’ verantwoordelijk voor de noodzakelijke aanpassingen aan het ERP systeem SAP. Het project omvatte de volledig cyclus van ontwerpen, bouwen, testen en implementeren van het nieuwe proces.

MareVisie was verantwoordelijk voor het projectmanagement van het ‘SAP SPRINT’ project. Van meet af aan was MareVisie zich bewust van het feit dat IT te vaak als bijzaak van grote veranderingen gezien wordt. De sterke afhankelijkheid van de projecten, die zich bezig hielden met de organisatorische aspecten van de ‘splitsing’, werd ook hier onderschat. Het verkrijgen van goede requirements van afdelingen die nog opgezet moesten worden en voor processen die nog bedacht en uitgewerkt moesten worden was een flinke uitdaging.

Vanuit het SAP project heeft MareVisie, de organisatorische inrichting mede richting gegeven en ondersteund. Op initiatief van MareVisie, gebaseerd op eerdere ervaringen, zijn proces simulaties als instrument ingezet. Hierbij werden de toekomstige processen incl. noodzakelijke IT ondersteuning binnen het programma gesimuleerd door ze per proces “af te spelen’. MareVisie heeft ook het ‘floor support’ team voor de live gang van het volledige SPRINT programma geleverd en daarvoor de noodzakelijke processen ingericht. Op alle vestigingen waren collega’s actief om op de werkvloer de verandering bij de medewerkers met raad en daad te ondersteunen. De aansturing en feedback werd vanuit een tijdelijk centraal PMO office door de MareVisie projectmanager gedaan. In de begin beginfase werd op dag basis gerapporteerd. Daarna nam de frequentie wekelijks af.

Na de oplevering speelde MareVisie een belangrijke rol bij het op gang brengen en begeleiden van de contractbesprekingen tussen Netbeheer en Infra.