Attero

Opdracht: Vervanging 6 ERP systemen voor 1 SAP systeem in combinatie met Waste & Recycling oplossing

Expertise: ICT
Branche: Waste & Recycling

MareVisie was verantwoordelijk voor het programmamanagement van het 1SAP4All-programma. In de eerste fase van de herstart is de programmastructuur incl. de structuur in de stuurgroep aangepast en is er een nieuwe partner gezocht voor de levering van de “standaard SAP” kennis. Naast de verantwoordelijkheid voor het programma management heeft MareVisie ook functionele kennis, testmanagement expertise, verandermanagement en verandercommunicatie expertise ingebracht. Deze extra elementen waren succesfactoren bij de implementatie.

Voor de realisatie van de Blauwdruk werd gebruikt gemaakt van SCRUM, een vernieuwende Agile Management methode. Waarin functionaliteit opgeleverd is, in korte krachtige ontwikkelcycli. Dit vergde grote betrokkenheid en nauwe samenwerking tussen verschillende teams van Business vertegenwoordigers, het IT-Beheer team en de  Nederlandse en Duitse SAP specialisten.

Het succes van het 1SAP4All-programma is te danken aan een goede projectorganisatie met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, het continu sturen op concrete en meetbare resultaten en een goede samenwerking met de stuurgroep. Het programma is binnen de uitdagende planning en budget, met een kwalitatief en hoogwaardig resultaat  gerealiseerd. Het leidde tot een breed gedragen resultaat. Dit alles werd bekroond met een Zilveren SAP Award in de categorie grote SAP implementaties.

“Bij SAP implementaties is het cruciaal dat de Business, ICT en de implementatie partners als één team opereren. Door goede begeleiding heeft Marevisie hieraan vanaf dag 1 vormgeven met als prachtig resultaat een SAP Quality Award en een gerealiseerde Business Case.”

Jaap Bloemheuvel, CIO Attero