Waste & recycling

De waste & recycling branche is over de gehele linie in ontwikkeling. Het begon bij bewustwording bij de consument, die door het toepassen van ‘bronscheiding’ steeds vaker het afval gescheiden beschikbaar stelde. Dit zorgde voor een reductie in restafval. Diezelfde reductie wordt nu gerealiseerd tijdens de ‘nascheiding’, omdat door toepassing van nieuwe technieken ’bronscheiding’ steeds minder nodig is. Procesoptimalisatie en technologische ontwikkeling spelen in de sector een steeds belangrijkere en prominentere rol.

Een gedegen afvalbeleid resulteert in een beter milieu, minder CO2-uitstoot en in veel gevallen ook in een kostenbesparing voor uw organisatie. Maar de grootste verdiensten van procesoptimalisaties in de afvalverwerking is ten slotte een leefbare en duurzame wereld. Daarnaast leiden innovaties en ontwikkelingen tot een directe kostenbesparing.

Ten opzichte van een lineaire economie (take-make-waste-economie) staat een circulaire economie juist voor hergebruik van producten en grondstoffen. En wordt afval en schadelijke emissies naar bodem, water en lucht zo veel mogelijk voorkómen. Met procesmanagement kijken wij naar de optimalisatie van uw waste& recycling.

De specialisten van MareVisie hebben ruime ervaring in de branche. We hebben onze expertise ingezet bij diverse bedrijven zoals Attero (Essent Milieu), de Veluwse Afval Recycling (VAR) en Beelen Recycling.

Deze bedrijven gingen u voor