Energie

Energietransitie is een actueel thema, met als doel om de menselijke bijdrage aan de klimaatverandering tegen te gaan. Om aan de afspraken van het klimaatakkoord te voldoen zullen ook bedrijven moeten overstappen naar andere bronnen van energie. Het proces noemen we energietransitie. Een belangrijk inzicht hierbij is, dat de aardgas generatie verantwoordelijk is om op korte termijn over te gaan op andere energie bronnen of dragers. Windmolens en zonnepanelen leveren ook een belangrijke bijdrage, maar zijn niet alleen de oplossing. Bij deze bronnen is de match tussen vraag en aanbod de uitdaging.

Maar wat betekent het klimaatakkoord voor de Nederlandse bedrijven? Er is namelijk veel te doen. MareVisie heeft de expertise voor integraal projectmanagement, plus strategisch en technisch advies, over projecten in de energietransitie. Dit doen we al voor regionale overheden en industriële partners in verschillende sectoren. 

MareVisie biedt ondersteuning en staat voor een doelgerichte en efficiënte energietransitie. Door middel van de inzet van een projectteam, gevormd door effectieve professionals met de benodigde expertise, skills & tools. Zorgt MareVisie voor een procesmatige en inhoudelijke verbinding van alle partijen. We zorgen door regie voor een optimale flow met een sterk resultaat. Wij kijken naar de gehele keten van energie binnen uw bedrijf. Van de primaire tot secondaire bedrijfsprocessen. Wij kijken graag met u naar circulariteit en verduurzaming in uw organisatie, bedrijfsprocessen, technologie, huisvesting en mobiliteit. 

De energietransitie regisseurs hebben een gedegen technische achtergrond en zijn tevens in staat om tussen de publieke en private partijen te bewegen. Heeft uw organisatie ook te maken met de energietransitie, maar voortgang blijft uit omdat u niet weet waar te starten? Neem contact op!

Deze bedrijven gingen u voor