MareVisie helpt je graag met een integrale aanpak.


Verduurzamen van je organisatie, hoe doe je dat? MareVisie helpt je graag met een integrale aanpak vanuit de gedachte dat elke stap er 1 is.

MareVisie wil bijdragen aan een duurzame samenleving. We willen toekomstbestendig zijn voor ons als organisatie maar ook voor de toekomst van onze kinderen. En we willen een voorbeeld zijn voor jonge professionals.

Duurzame en technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Hierdoor ontstaat een kloof tussen mens en techniek, die aanspraak doet op het aanpassingsvermogen van de organisatie, haar omgeving en het individu. Onze experts excelleren in het verbinden van mensen en techniek. Persoonlijk met passie en aandacht voor de toekomst.  Wij hebben de overtuiging dat toekomstbestendig ondernemen je verder brengt. Door kennis te delen vanuit onze eigen ervaring en motivatie willen wij ook andere ondernemers  activeren.

MareVisie heeft de kracht om vanuit strategie en een integrale aanpak, duurzaamheid projecten te definiëren en uit te voeren. Sturend op gemotiveerde mensen, behapbare projecten, gericht op resultaat en altijd betrokken bij omgeving en maatschappij. Samen werken aan een duurzame groei.

Wij zetten onze expertise in bij transities en bij een integrale aanpak van duurzaamheid door de inzet van projectmanagement en werken met ondernemers op de thema’s; klimaat adaptatie; energie transitie; circulariteit; mens,  gezondheid en sociaal.

MareVisie opereert vanuit haar kernwaarden. Door samenwerken met andere ondernemers, een voorbeeld willen zijn door leading by example, onze foodprint te willen verkleinen en de omgeving voor medewerkers verbeteren, bouwen wij aan onze organisatie. Vandaag en morgen.

Scherp uw duurzaamheidsbeleid aan tijdens het MareVisie Duurzaamheidscafé

MareVisie wil graag haar kennis delen èn verrijken. Met ons Duurzaamheidscafé willen wij uw kennis en visie ten aanzien van duurzaamheid scherp krijgen. Het Duurzaamheidscafé is een initiatief voor iedere ondernemer die duurzaamheid wil integreren in zijn bedrijfsprocessen.

Het woord ‘duurzaamheid’ wordt te pas en te onpas gebruikt en is daardoor een containerbegrip geworden. Het gaat van duurzaam opgewekte energie naar biodiversiteit en van elektrische auto’s naar energiebesparende kantoorverlichting. Het is een uitdaging om, van deze wolk aan onderwerpen, een beleid te maken met een duidelijke focus en concrete doelstellingen. MareVisie is al een enige tijd met duurzaamheid aan de slag. Zowel in haar bedrijfsvoering als bij bedrijven op projectmanagement vlak. Daarbij is het belangrijk om niet ad-hoc aan de slag te gaan. Alleen een goed doordacht beleid, compleet met een duidelijke visie en een plan van aanpak, is het recept voor een succesvolle en blijvende verandering.

Met het Duurzaamheidscafé krijgt u handvatten om te starten met duurzaamheid of dit verder uit te werken, MareVisie Projectmanagement helpt u hiermee graag op weg. Het Duurzaamheidscafé is gratis en vindt elke 6 tot 8 weken plaats via een Webinar gefaciliteerd door MareVisie.

Wilt u deelnemen aan ons Duurzaamheidscafé? Meldt u dan nu aan bij Fione den Outer: f.denouter@marevisie.nl

OVERZICHT DUURZAAMHEIDSCAFES

Deze bedrijven gingen u voor