Systems engineering

De Systems Engineering benadering wordt al tientallen jaren toegepast en heeft zich gedurende de jaren doorontwikkeld tot een volwassen en bewezen aanpak in diverse industrieën. Zo gebruikt de Nederlandse high-tech industrie en grote opdrachtgevers in de civiele techniek Systems Engineering als standaard werkwijze. Systems engineering richt zich op het beheersen van de tijdsduur, kwaliteit, kosten en risico’s van complexe projecten.

Om een complex project tot een succesvol einde te brengen, is goed doordachte projectmethodiek onmisbaar. Als voorbeeld de ontwikkeling van een high-tech microscoop of de bouw van een voetbalstadion. Deze projecten vragen om een interdisciplinaire project aanpak. Om die reden sluit dat dan ook naadloos aan bij het profiel van de MareVisie professionals. Onze collega’s hebben een technische achtergrond en hebben ervaring met het coördineren van projecten. Wij brengen experts uit verschillende vakgebieden samen om hen efficiënt te laten samenwerken. Om succesvol Systems Engineering toe te passen is het immers cruciaal dat iedereen dezelfde taal spreekt.

Grip en regie

Bij complexe projecten zijn er meerdere partijen en disciplines betrokken, die tegelijkertijd bijdragen aan de ontwikkeling van één systeem. De ontwikkeling en uitwisseling van documentatie verloopt in een hoog tempo. Het is daarom een must om om al deze informatie effectief vast te leggen en beschikbaar te maken. Hetgeen hoge eisen stelt aan de projectorganisatie. De documentatie moet dus niet alleen inhoudelijk van hoog niveau zijn. Maar ook het proces hieromheen moet duidelijk en logisch ingericht zijn. Daarbij voorziet Systems Engineering de structuur om dit in goede banen te leiden.

MareVisie heeft kennis en ervaring om dit soort processen in te richten en te bewaken binnen de projectorganisatie. Met de inrichting van een professioneel ingericht informatiemanagement stelt dit alle belanghebbenden in staat om (tijdens de hele levenscyclus) het systeem te sturen op systeemeisen. Hierdoor kan de klant de regie houden. Door deze informatie goed op te slaan en te delen met elkaar wordt miscommunicatie voorkomen. Daarmee vermijden we fouten, voorkomen we vertragingen en behouden we beheersbare budgetten. In projectmanagement zorgt dit voor de juiste werkwijzen, hulpmiddelen en managementprincipes voor de integrale, multidisciplinaire ontwikkeling van zeer complexe systemen.

De systeem­ ingenieur zorgt daarbij vooral dat allerlei aspecten beheersbaar blijven. Zoals de veiligheid van het betreffende ‘systeem’ (of dat nu een project, product of een proces is), de produceerbaarheid, de ontwikkelingskosten en de levenscycluskosten. Maar ook tijd, kwaliteit, financiën en compatibiliteit.

Met onze inhoudelijke expertise  vormt MareVisie de schakel tussen de gebruikers en de leveranciers van het project.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Gerealiseerde projecten