Identificeren van teamrollen voor optimaal teamwork

In de wereld van projectmanagement vormt teamwork de kern van succes. Het begrijpen van de diverse rollen en werkzaamheden die binnen een team vervuld kunnen worden is enorm waardevol voor het efficiënt uitvoeren van projecten. Bij MareVisie, zorgen we ervoor dat ieder lid van het team op basis van zijn of haar sterke punten te werk gaat. Dit verhoogt niet alleen de productiviteit, maar ook de tevredenheid van de teamleden, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten.

Waarom werken in teamverband?

Werken in teamverband biedt tal van voordelen die bijdragen aan het succes van een project. Ten eerste zorgt teamwork voor een bredere diversiteit aan ideeën en oplossingen. Wanneer verschillende perspectieven samenkomen, ontstaan er innovatieve benaderingen die anders misschien over het hoofd zouden worden gezien. Daarnaast kan de werklast worden verdeeld, wat de efficiëntie verhoogt en burn-out bij individuele teamleden voorkomt.

Het is belangrijk om te benadrukken dat er eigenlijk geen alternatief is voor werken in teamverband. Niemand is slim en productief genoeg om alles in zijn of haar eentje te doen. Teamwork is essentieel omdat het onmogelijk is voor één persoon om alle benodigde kennis en vaardigheden te bezitten die nodig zijn voor een succesvol project. Bovendien bevordert teamwork de ontwikkeling van vaardigheden. Teamleden leren van elkaar en ontwikkelen zowel hun technische als interpersoonlijke vaardigheden. Dit leidt tot een hoger competentieniveau binnen het team en zorgt ervoor dat teamleden beter voorbereid zijn op toekomstige projecten.

Hoe in teamverband werken?
Structuur, motivatie en doelen

Een goed gedefinieerde structuur is essentieel voor effectief teamwork. Dit omvat duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, zodat ieder teamlid weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Bij Marevisie maken we gebruik van gedetailleerde projectplannen en taaktoewijzingen om ervoor te zorgen dat er geen misverstanden ontstaan over wie wat doet. Motivatie is daarnaast een cruciale factor in teamwork. Het is belangrijk om een omgeving te creëren waarin teamleden zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen. Dit kan worden bereikt door regelmatig feedback te geven, successen te vieren en persoonlijke groei te stimuleren. Bij Marevisie zorgen we voor een cultuur van open communicatie en waardering, wat de motivatie en het moraal binnen het bedrijf hoog houdt. Het stellen van duidelijke en haalbare doelen is een andere belangrijke factor. Deze doelen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden (SMART) zijn. Door duidelijke doelen te stellen weten teamleden precies wat er moet worden bereikt en kunnen ze
hun inspanningen daarop richten.

 

Teamrollen van Belbin

Het teamrolmodel van Belbin is een sociaalpsychologisch model dat wereldwijd wordt ingezet voor coaching, training en advies aan individuen, teams en organisaties. Dit model is gebaseerd op jarenlang empirisch onderzoek van de Britse wetenschapper Dr. Meredith Belbin en zijn team naar de interacties binnen succesvolle en niet-succesvolle teams. Uit het onderzoek worden negen verschillende teamrollen onderscheiden. Een team rol is de manier waarop iemand zich binnen een team gedraagt, bijdraagt en omgaat met anderen. Een succesvol team zou alle negen rollen moeten hebben, deze rollen zijn opgedeeld in drie groepen: denkers, sociale mensen en doeners. Volgens Belbin combineert elk persoon twee of drie teamrollen, die goed bij hem of haar passen en waarin hij of zij zich makkelijk beweegt: iemands voorkeursrollen. Teamrollen zijn relationele concepten en afhankelijk van de context. De interactie met anderen beïnvloedt dus welke rollen binnen de samenwerking zichtbaar en actief worden. Per rol zijn er een aantal taken die goed passen bij de personaliteit van de rol, daarnaast zijn er ook een aantal dingen waar de rol minder goed in is. Door dit te identificeren kan er gelet worden op mogelijke valkuilen van de rollen, zo kunnen onnodige discussies en frictie binnen een team ontweken worden.

De negen teamrollen
1. Bedrijfsman/vrouw (Doener): Organisator die besluiten omzet in concrete werkzaamheden, efficiënt, loyaal, maar soms weinig flexibel.

2. Brononderzoeker (Sociaal): Extraverte verkenner die nieuwe informatie zoekt, creatief in het samenvoegen van ideeën, maar kan snel dingen laten vallen.

3. Plant (Denker): Vernieuwer en verzinner met originaliteit en verbeeldingskracht, introvert, eigenzinnig, soms praktische realiteit uit het oog verliezend.

4. Monitor (Denker): Bedachtzame analist en doordenker, objectief en weloverwogen, kritisch maar zelden onjuist, soms te kritisch.

5. Vormer (Doener): Gedreven, wilskrachtige leider, geniet van strijd, resultaatgericht maar kan gefrustreerd raken, belangrijk voor het genereren van actie en verandering.

6. Voorzitter (Sociaal): Coördinator die wilsovereenstemming in de groep zoekt, extravert, protocol vast, bevordert consensus maar hakt knopen door wanneer nodig. Kan soms te hard jagen op besluiten en te gevonden zijn aan procedures.

7. Zorgdrager (Doener): Gevoelige ondersteuner die aandacht heeft voor mogelijke problemen, perfectionistisch, maar kan moeilijk zaken loslaten, waarborgt kwaliteit en veiligheid.

8. Groepswerker (Sociaal): Ondersteunend en vriendelijk lid dat sfeer en gezamenlijkheid creëert, vermijdt conflicten, communicatief sterk, belangrijk voor integratie en teamgeest. Kan soms onserieus overkomen of wegduiken voor confrontaties.

9. Specialist (Denker): Toegewijde vakman met gespecialiseerde kennis, concentreert zich op eigen vakgebied, belangrijk voor technische expertise maar kan defensief zijn buiten dit domein.


Bewust zijn van teamrollen

Bewust zijn van de rollen die elk lid vervult binnen het team is handig voor het samenstellen van een efficiënt en gevarieerd team. Door te weten welke voorkeursrollen elk teamlid heeft kunnen taken en verantwoordelijkheden beter worden afgestemd op de individuele sterke punten. Daarnaast leidt dit tot een soepelere samenwerking en een verhoogde productiviteit. Wanneer een team niet optimaal samenwerkt, kan het helpen om de voorkeursrollen van de teamleden te identificeren. Dit inzicht kan leiden tot herverdeling van taken en een verbeterde teamdynamiek, wat het proces makkelijker en efficiënter maakt. Praktische take away Als een team frictie ervaart kan het nuttig zijn om te beginnen met het herkennen van de voorkeursrollen die de teamleden waarschijnlijk willen vervullen. Identificeer welke taken je graag oppakt en welke je liever niet doet. Bespreek dit met je teamleden en verdeel de taken opnieuw, zodat iedereen zich kan concentreren op wat hij of zij het beste kan en het liefste doet. Dit eenvoudige maar effectieve bewustzijn kan de samenwerking en de efficiëntie van het team aanzienlijk verbeteren. Daarnaast kunnen de teamrollen door bewustwording en persoonlijke ontwikkeling over tijd veranderen, primaire teamrollen kunnen ontwikkelt en versterkt worden op grond van ervaring in het werken in verschillende teams. Door regelmatig na te gaan welke rollen het beste bij elk teamlid passen kan het team zo efficiënt mogelijk te werk gaan bij elk project.

Teamwork bij MareVisie

Binnen MareVisie werken we volgens een gestructureerde aanpak om ervoor te zorgen dat elk teamlid zijn of haar sterke punten optimaal kan benutten. We beginnen met het identificeren van de vaardigheden en voorkeursrollen van elk teamlid. Vervolgens stellen we een team samen dat alle benodigde competenties en rollen omvat. Onze experts excelleren in het verbinden van mensen en techniek met passie en persoonlijke aandacht. Deze aanpak stelt ons in staat om effectief in te spelen op de uitdagingen die zich tijdens een project voordoen. We zorgen er verder ook voor dat communicatie open en transparant is, en dat er regelmatig evaluaties plaatsvinden om de voortgang te bewaken en bij te sturen waar nodig. Onze open feedbackcultuur draagt bij aan waardevolle inzichten en creatieve oplossingen, wat resulteert in efficiëntere en effectievere uitvoering van projecten.