Frequently Asked Questions

Wat is projectmanagement?

Projectmanagement heeft als doel om projecten efficiënt te beheersen. Het op een slimme manier beheren van projecten is cruciaal voor elke organisatie die regelmatig te maken heeft met projecten (en dat betreft vrijwel alle bedrijven). Door gebruik te maken van projectmanagement wordt uw organisatie efficiënter en zal daardoor sneller en met hogere kwaliteit doelstellingen bereiken. Het uitvoeren van een project bestaat over het algemeen uit enkele fases. Van voorbereiding en planning tot uitvoering en afronding. Bij ieder project wordt er gezocht naar een passende werkwijze.

Kan de hulp van MareVisie tijdens elke fase van het project worden ingeschakeld?

Jazeker. Projectmanagement is maatwerk. Een project kent dan ook meerdere fases: wij kunnen helpen vanaf de initiatie van een project, als het projectdoel alleen nog in de hoofden zit, of op het moment dat het project al opgestart is. Mocht u te kampen hebben met een vastgelopen project, ook dan kunnen wij inspringen. Niet ieder project is even complex. Wij hebben projectmanagers in huis met vele jaren ervaring, maar ook gedreven starters die een project tot een goed einde kunnen brengen. Bij ieder project zorgen we dat er binnen MareVisie begeleiding is die op de achtergrond meedenkt wat er voor uw project nodig is.

Wat kost een project-of programmamanager?

Het onbevredigende antwoord is: dat hangt er van af. De kosten zijn voor ieder project verschilend omdat deze afhankelijk zijn van de diensten, expertises en het aantal uur dat geleverd wordt.  Belangrijk is dat de kosten voor projectmanagement in een goede verhouding moeten staan met de omvang en de complexiteit van het project. Daar is ervaring en inzicht voor nodig. Door MareVisie het project- of programmamanagement van uw project te laten uitvoeren, investeert u in projectsucces. Het is vele malen kostbaarder als projecten vastlopen of met grote vertraging worden opgeleverd. Dit legt immers beslag op uw waardevolle medewerkers die zich op dat moment niet op andere zaken kunnen richten. Goed projectmanagement zorgt voor betere projectresultaten, meer controle in uw organisatie en gemotiveerde collega’s. Een programma vraagt namelijk veel van een organisatie: er wordt beslag gelegd op -vaak drukbezette- collega’s en de belangen zijn hoog, waardoor irritaties en conflicten snel hoog kunnen oplopen. Met gedegen programmamanagement kunnen dit soort zaken voorkomen worden.

Hoe manage ik meerdere projecten tegelijkertijd?

Als meerdere projecten tot één resultaat moeten leiden, dan zetten wij programmamanagement in. Een programma kent meerdere fases: wij kunnen helpen bij het opzetten van een programma, of bij het uitvoeren van een programma dat al gedefinieerd is. Mocht u te kampen hebben met een vastgelopen programma, ook dan kunnen wij inspringen. MareVisie levert u een programmamanager die een programma kan inrichten en deze tot een succesvol resultaat leidt.

Als er meerdere projecten nodig zijn die in samenhang tot één resultaat moeten leiden, dan is de uitdaging alleen nog maar groter. De uitdaging is om een programma op een adequate manier in te richten, en hier in de opstartfase voldoende tijd en aandacht aan te geven. Hier komen verschillende aspecten bij kijken: Wat is het beoogde resultaat van het programma? In welke projecten moet dit het programma onderverdeeld worden, en hoe sluiten deze op elkaar aan? MareVisie heeft een scherp oog te hebben voor deze zaken.

Wanneer de verschillende projecten onafhankelijk van elkaar zijn, dan is er sprake van portfoliomanagement, In dat geval is het belangrijk dat u in staat bent om op basis van de juiste informatie te beslissen wélke projecten er uitgevoerd moeten worden, wannéér, en dat u kunt ingrijpen in projecten als dat nodig. We kunnen u adviseren op het gebied van portfoliomanagement, en ondersteunen bij de inrichting daarvan.

Kan een projectmanager ondersteuning krijgen?

Projectmanager office (PMO genoemd) wordt veelal ingezet bij grotere projecten en bij klanten die al een interne projectmanager hebben benoemd, die er bijvoorbeeld andere lijnactiviteiten naast heeft. Elke projectleider besteedt een behoorlijk deel van zijn tijd aan administratieve handelingen, informatiegaring en kwaliteitsbewaking. De PMO’er kan handelingen overnemen of hierbij ondersteuning bieden en biedt projectleiders een sparringpartner en rechterhand, iemand met specifieke kennis op het gebied van projectmanagement en de bijbehorende software (bijvoorbeeld van een planning-, financieel- of ERP softwarepakket). Zo kan de projectmanager kan zich concentreren op zijn rol en zorgen de uitvoering en beheersing van het project

Het werkveld en de invulling van werkzaamheden van onze project manager office is dan ook zeer divers. Deze kan o.a. ondersteuning bieden bij:

  • Het opzetten van het project (volgens de richtlijnen van PRINCE2);
  • Het opzetten en monitoren van de projectplanning;
  • Het op de hoogte houden van de (project)organisatie van de voortgang van het project;
  • De verzameling van de gegevens zodat reguliere rapportage mogelijk is;
  • De kwaliteitsbewaking van de opgeleverde producten. Hier vindt continu een toetsing plaats met de kwaliteitseisen die bij aanvang van het project zijn afgesproken.

Wat doet project support?

Bij een grootschalig project biedt project support toegevoegde waarde, door de projectmanager en andere projectteam leden te ondersteunen.
Onze collega’s hebben een opleiding op WO niveau gevolgd in beta-studies en zijn breed inzetbaar. De project ondersteuner is een goed georganiseerde en dynamische professional. Deze drijft het project voorwaarts van planning tot implementatie en zijn acties beïnvloeden direct de efficiëntie van het project. De project ondersteuner kan handelingen overnemen of ondersteunen bij; het bewaken van de voortgang of planning, diverse administratieve handelingen, informatievergaring of kwaliteitsbewaking. Onze project support is veelzijdig ondersteunt het hele team van het betreffende project. Zo kan het team en de projectmanager zich focussen op de uitvoering en beheersing van het project.  

Wat is business consultancy?

MareVisie helpt bedrijven om hun strategie te ontwikkelen, en deze te realiseren door de inzet van onze experts op het gebied van projectmanagement, bedrijfsvoering en procesinrichting. Onze expertise is om het operationele en strategische proces binnen een onderneming succesvoller te laten verlopen.

MareVisie kan u voorzien van deskundig advies, of ondersteuning bieden bij de implementatie van een nieuwe strategie of andere wijzigingen binnen uw organisatie.

Onze collega’s beschikken over specialistische kennis binnen verschillende vakgebieden. Zij zijn onafhankelijk en objectief, en worden voor een bepaalde periode onderdeel van uw organisatie om een project op te zetten, te implementeren en na afloop de resultaten te monitoren.

Wat is de toegevoegde waarde van change management?

Om een transformatie te laten slagen, is een mensgerichte en pragmatische aanpak van belang, met oog voor de stakeholders op alle niveaus. Vaak past een organisatie wel de strategie, structuur, processen en systemen aan, maar heeft weinig aandacht voor de implementatie en de benodigde ontwikkeling van medewerkers en managers. Medewerkers gaan pas echt mee in een nieuwe strategie of verandering als zij betrokken zijn en de toegevoegde waarde ervaren.

Onze experts ondersteunen uw strategie ontwikkeling en hebben ervaring met strategiemodellen, executie en implementatie. Met de ontwikkeling van de strategie is het van belang om aandacht te geven aan draagkracht en uitvoering door de organisatie. Want strategie geeft houvast voor handelen. Wat wilt u als organisatie bereiken, hoe gaat u verder ontwikkelen, welke prioriteiten stelt u? Met als belangrijk doel, welk rendement willen we behalen en hoe gaan we dit rendement verhogen. Met onze bewezen succesvolle aanpak zetten wij uw strategie om naar concrete resultaten.

Wat is het belang van communicatie binnen business consultancy?

MareVisie geeft veel aandacht aan communicatie als instrument binnen projectmanagement en consultancy. Marketing en communicatie wordt pas goed benut binnen een organisatie als deze in lijn is met de missie, visie en strategie. Zo kan er worden ingespeeld op de interne klant (uw medewerkers) en op de behoeften van zowel huidige als potentiële klanten. Tijdens uw project kunnen wij uw externe communicatie verzorgen.

Met de koppeling van communicatie aan de gestelde strategie kunnen we de doelen bereiken door de inzet van on- en offline media.

Maar ook de interne communicatie is bij grotere organisaties van belang, vaak gaat dat hand in hand met changemanagement of strategie implementatie.  Met goede en gerichte communicatie blijven uw medewerkers en klanten aangesloten bij de ontwikkelingen die er spelen.

In welke branches is MareVisie werkzaam?

MareVisie heeft diepgaande proceskennis binnen een 5-tal sectoren: Energietransitie; Nucleair, ICT & ERP, Waste & Recycling en Hightech. Ook binnen andere branches kan MareVisie toegevoegde waarde leveren. Voorbeelden hiervan zijn projecten bij gemeenten of een adviesbureau als onderdeel van de Amsterdamse Vrije Universiteit.

Wie is MareVisie?

MareVisie bestaat uit ca. 15 professionals op het gebied van projectmanagement. Al onze professionals hebben een afgeronde opleiding aan een technische universiteit en aantoonbare achtergrond, ervaring en opleiding op het gebied van projectmanagement en projectengineering.

Wie zijn de experts van MareVisie?

De meeste MareVisie professionals hebben een WO opleiding in het technisch domein. MareVisie heeft een directe link met de TU Delft, wat een continue instroom van relevante kennis en frisse inzichten oplevert. De experts van MareVisie excelleren in het verbinden van mensen en techniek met passie en persoonlijke aandacht. Onze experts zijn hoog opgeleid en kunnen naast de projectmanagement kwaliteiten daardoor ook technisch inhoudelijk verder gaan. Door onze unieke combinatie van een technische achtergrond en expertise in verandermanagement is MareVisie dé schakel tussen de specialisten en de opdrachtgevers binnen uw organisatie.

Wat is MareVisie?

MareVisie is een projectmanagementbureau en helpt bedrijven om hun strategie te ontwikkelen, en deze te realiseren door de juiste projecten te definiëren en uit te voeren. MareVisie geeft uw bedrijf de regie over veranderingen en houdt uw medewerkers aangesloten en in balans. Door het verbinden van mensen en techniek met passie en persoonlijke aandacht.

MareVisie is betrouwbaar, verbindt, werkt samen en geeft vertrouwen. We zijn resultaatgericht en gaan voor kwaliteit.

Onze experts excelleren dan ook in het verbinden van mensen en techniek met passie en persoonlijke aandacht. MareVisie kan uw organisatie ondersteunen bij de inrichting, professionalisering of ondersteuning daarvan. Het resultaat? Een efficiëntere en effectievere uitvoering van uw projecten waardoor de slaagkans groter is en de kosten lager zijn.

Hoe kan MareVisie mijn bedrijf optimaliseren?

Ieder bedrijf draait op bedrijfsprocessen. Hoe efficiënt deze processen zijn en hoe goed deze beschreven en/of ingericht zijn, verschilt per bedrijf. Projectmatige veranderingen grijpen in op deze bedrijfsprocessen. Onze experts kijken graag met u mee hoe deze aangepast en geoptimaliseerd moeten worden.

We inventariseren, analyseren en optimaliseren informatie- en organisatieprocessen. Hierbij kijken we naar de doorlooptijden en welke kwaliteitscontroles nodig zijn voor de gewenste output en procesflow. Maar processen staan niet op zichzelf, ze dienen de organisatiestrategie te ondersteunen en de organisatie goed bestuurbaar te houden. IT ondersteunt de processen en de mensen die ze uitvoeren. Met onze aanpak zorgen we voor een betere samenhang tussen de processen.

Voor de primaire processen, de core business van de organisatie, is het van belang om goed te weten welke dienst of welk product er geleverd dient te worden. Alleen op basis daarvan kan een gedegen advies afgegeven worden en een passend projectvoorstel uitgewerkt worden. De secundaire (ondersteunende) processen vallen niet onder de core business maar zijn wel essentieel. Elke organisatie heeft zijn karakteristieke kenmerken, maar de processen op het gebied van IT, Finance, Procurement, Logistics, en Sales zijn veelal in de basis gelijk.

We zijn goed op de hoogte van de interne processen, en de producten en diensten, die binnen die sectoren geleverd worden. Dat levert de klant direct een goede sparringpartner op waardoor we gezamenlijk de projecten kunnen vormen naar realistische doelen die binnen de deadlines geleverd kunnen worden.

Heeft MareVisie ervaring met software ontwikkeling?

Veel van onze projecten zijn SAP en/of ERP gerelateerd, waarbij we zowel nieuwe implementaties, upgrades als grootschalige wijzigingen begeleiden. Met onze ervaringen in ERP trajecten hebben wij veel kennis van de basis bedrijfsprocessen en die kennis komt in alle IT projecten van pas. Omdat IT landschappen nagenoeg altijd complex zijn en tal van interfaces bevatten is het goed in beeld brengen van deze landschappen cruciaal om een project succesvol te kunnen realiseren. 

Maar onze IT ervaring is breder dan ERP/SAP. In onze projecten hebben we vaak te maken met maatwerk applicaties en andere op de markt verkrijgbare pakketten zoals Microsoft CRM, Oracle en Salesforce. Onze inhoudelijke expertise op het gebied van interfaces tussen applicaties is veelal een extra succesfactor gebleken.