Project support

 

Onze project support specialisten ondersteunen projecten en programma’s. In veel gevallen werkt de MareVisie project manager met eigen project support. Maar veelal zetten we onze mensen in om andere project managers te ondersteunen. Anderzijds kan project support ook fungeren als rechterhand van een portfolio manager of hoofd projecten bureau.

Project support zetten we in wanneer een manager zijn rol als lijnmanager moet combineren met de tijdelijke rol van projectmanager. Of omdat het project meer sturende en organiserende capaciteit nodig heeft. Elke projectleider besteedt een substantieel deel van zijn tijd aan administratie. Zo houden zij risk-en action log’s bij. En bewaken zij de kwaliteit van de opgeleverde producten, planning en maken rapportages aan de stuurgroep. Uiteraard hoort daar ook de communicatie aan stakeholders bij. Door een deel van dit werk door een project support te laten doen blijft er meer tijd over voor de projectmanager. Deze kan op deze manier stakeholders proactief informeren of zelfs nog een project erbij doen.

Onze project support specialisten hebben dezelfde opleiding of achtergrond als onze projectmanagers. Zij zijn voornamelijk WO geschoold. En hebben de certificering (Prince2, IPMA, Agile) maar verschillen in senioriteit of ambitie. Daarbij worden zij door MareVisie on the job getraind en brengen zij soms ook een inhoudelijk specialisme mee. Enkele voorbeelden zijn: testmanagement expertise, interface kennis, project/verander communicatie, proces analyse, IT en ERP.

Bij meerdere projecten spreken we over programma management en bieden wij Programma Support. Dit is een bredere vorm van ondersteuning omdat het programma uit meerdere projecten bestaat. Veelal worden hier de ervaren project support medewerkers ingezet. De ondersteuning is hier dan ook breder. Omdat het over meerdere projecten gaat daardoor is de inhoudelijke betrokkenheid bij specifieke projecten kleiner. Deze specialisten zijn in staat om een portfolio manager of hoofd projecten te ondersteunen bij het implementeren van projectmanagement of portfolio management.

Met de inzet van programma support borgt MareVisie dat het management een betrouwbaar beeld heeft van de projectenportfolio. Vanuit de projectmanagement principes bieden wij deze structuur. Zo ondersteunen wij het verder professionaliseren van de organisatie en haar specialisten.

Heeft u project of programma support nodig?

QuickWin

QuickWin
projectmanager

Project Health Scan

U heeft een lopend maar moeizaam project en vraagt zich af waar hiervan de oorzaak ligt.

1.750 EUR ex. BTW

  • Intakegesprek
  • Workshop van ½ dag
  • Interviews met belanghebbenden
  • Advies voor een succesvolle realisatie van het project

Duidelijk beeld van het probleem met inzicht hoe deze te voorkomen en te verbeteren.

Loopt u vast met uw project? Of bent u benieuwd naar de gezondheid van uw project? 

MareVisie kan zorgen voor een onafhankelijk advies over de gezondheid van het project. Er ontstaat er een beter begrip over wat de kritische succes factoren zijn om het project tot een goed einde te kunnen brengen.

Wij hebben expertise in ICT, processen en techniek in diverse branches. We bespreken dus graag met u waar wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. De collega’s van Marevisie staan voor u klaar.

Wij horen graag van u!

Benieuwd naar onze andere QuickWins? Vind ze hier!

Deze bedrijven gingen u voor