Verander communicatie

Verander communicatie is letterlijk de communicatie die je inzet om een organisatie op de juiste manier belangrijke veranderingen door te laten maken. Het is erop gericht dat je vooruit denkt, de impact van veranderingen op de organisatie analyseert en de regie pakt met de juiste en effectieve communicatie.

Wij doen dit op een strategische, planmatige manier met aandacht voor de 8 factoren van een succesvolle verandering. Het grote verschil met reguliere communicatie zit ‘m in het feit dat het geen apart of los traject is. Het is namelijk een geïntegreerd onderdeel van een project of programma met eigen afhankelijkheden en op te leveren producten. Verander communicatie gaat daarom hand in hand met change management of strategie implementatie.

Verander communicatie een baken in onrustige tijden.

Stabiele situaties duren nooit lang. U communiceert namelijk niet eenmalig, zoals bij sommige product lanceringen. Maar men kijkt door de tijd heen van het begin tot het eind naar de verandering. Bij verander communicatie is het van belang dat er een goede balans is tussen de interne en externe communicatie en dat iedereen zich bewust is van zijn rol daarin.

In de huidige snelle veranderende wereld is goede verandercommunicatie een baken in onrustige tijden. Zorgvuldig, helder en feitelijk communiceren over veranderingen impliceert het volgende: een heldere visie hebben op de toekomst en weten welke stappen te nemen. Maar ook scherp hebben wat te doen met de ‘gevolgen van de gevolgen’. Communicatie wordt pas goed benut binnen een organisatie als deze in lijn is met de missie, visie en strategie. Op grond daarvan kan er worden ingespeeld op de interne klant (bijv. medewerkers of een bedrijfsonderdeel) en op de behoeften van klanten.

Tijdens uw project kunnen wij ook uw externe communicatie verzorgen. Met de koppeling van communicatie aan de gestelde strategie kunnen we de doelen bereiken door de inzet van de juiste on- en offline media. Heeft u behoefte aan een verander communicatie plan of behoefte aan ondersteuning bij het communiceren over de verandering? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Deze bedrijven gingen u voor.