Informatiemanagement

Informatie en informatievoorzieningen worden steeds belangrijker voor een organisatie. Met informatiemanagement draag je zorg voor de beschikbaarheid van de gevraagde informatievoorzieningen. Informatiemanagement gaat dan ook over de wijze waarop een organisatie met informatievoorzieningen omgaat. Zo kan de organisatie of afdeling de geplande resultaten leveren. Dit allemaal met het oog op het vergroten van de overall efficiëntie van de organisatie, behoud van kwaliteit, hogere productie, en daarmee minder kosten. Om de bijbehorende informatiestromen te kunnen managen zijn procesoverzichten nodig, waarbij computers en andere technologische oplossingen zoals applicaties, ICT-infrastructuur en dienstverleningsprocessen als middel worden ingezet.

Met de verdergaande digitalisering van werkzaamheden en een groei van informatie-gestuurd werken, is de informatievoorziening bepalender dan ooit voor de strategie en werkprocessen van organisaties.

MareVisie helpt haar klanten om technische documentatie te centraliseren binnen hun technische afdelingen. Het uitgangspunt voor de vraag vanuit onze klanten is dat de meeste documentatie onder het beheer van de individuele werknemer valt. Naar gelang de organisatie groeit doen meer en meer stakeholders een oproep om de technische informatie en de behoefte aan een gecentraliseerde database werd een noodzaak.

MareVisie helpt bij het volwassen maken van informatiemanagement binnen uw organisatie. Onze methode garandeert een vlotte overgang van versnipperde processen naar een waardevol informatiesysteem en beheerproces, dat door de hele onderneming wordt geleefd, en dat gebaseerd is op het 9-veldenmodel van Rick Maes. Met de aanpak van MareVisie verkleint men het risico op overschrijdingen en uitgaven, en we houden u altijd op de hoogte van elke fase van het project.

Lees meer over onze aanpak en de voordelen in de brochure informatiemanagement.

Deze bedrijven gingen u voor