CSRD rapportage: De impact op projectmanagement en bedrijfsvoering

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe regel in de Europese Unie. Het doel ervan is om bedrijven duidelijker te laten zijn over hoe ze invloed hebben op het milieu, de samenleving en hoe ze bestuurd worden. Het maakt deel uit van de Europese Green Deal en wil niet alleen dat bedrijven meer open zijn, maar ook dat hun verslagen over duurzaamheid beter zijn.
De invoering van CSRD heeft grote gevolgen voor projectmanagement en de algemene bedrijfsvoering. Het zorgt ervoor dat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van strategische beslissingen en dagelijkse processen. Dit betekent een nieuwe manier van werken, waarbij duurzaamheid een duidelijke plek krijgt in de planning, uitvoering en evaluatie van projecten. Het vereist ook nieuwe vaardigheden voor het meten en rapporteren van de impact op duurzaamheid en het gebruik van informatiesystemen voor het analyseren van gegevens.

Aanpak van duurzaamheidsrapportage
Bedrijven worden gestimuleerd tot een gedetailleerde aanpak van duurzaamheidsrapportage, beginnend met een dubbele materialiteitstoets om zowel de financiële impact van duurzaamheidskwesties als de invloed van het bedrijf op de omgeving en maatschappij te evalueren. Vervolgens moeten zij specifieke duurzaamheidsdoelen en Key Performance Indicators (KPI’s) formuleren, die leiden tot de uitvoering van strategieën en werkwijzen om deze doelen te bereiken. Een voortdurend proces van monitoring, rapportage en evaluatie zorgt ervoor dat bedrijven niet alleen aan de CSRD-vereisten voldoen, maar ook hun duurzaamheidsprestaties voortdurend verbeteren, waarbij ze rekening houden met zowel hun bedrijfsbelangen als hun bredere maatschappelijke en milieu verantwoordelijkheden.

MareVisie’s rol in de implementatie
Een gestructureerde projectmatige aanpak is essentieel voor de effectieve implementatie van deze vereisten, waarbij wij specifieke doelen stellen en de voortgang systematisch monitoren. We ondersteunen deze aanpak en nemen proactieve stappen om de CSRD-principes te integreren, onze expertise in duurzaam projectmanagement te verdiepen en organisaties te helpen bij het implementeren van technologieën voor een effectief informatiemanagement.
Hierbij zijn we intern gestart met een project om onze eigen CSRD-rapportage op te stellen. Deze richtlijn brengt bredere vereisten met zich mee dan onze huidige duurzaamheidsrapportages en geeft daarmee een completer beeld van onze stappen. Door dit interne project uit te voeren, verdiepen we onze kennis van het proces en de bijbehorende vereisten, wat ons in staat stelt deze expertise toe te passen in onze projecten en dienstverlening.
Binnen onze alledaagse projecten gaat de CSRD een rol spelen. Stel, we werken aan de implementatie van een nieuw IT-systeem voor een klant in de financiële sector, gericht op het verbeteren van klantenservice en operationele efficiëntie. De primaire doelstellingen van dit project zijn technologische innovatie en optimalisatie van bedrijfsprocessen. Echter, met de CSRD in het achterhoofd, wordt het noodzakelijk om ook duurzaamheidsaspecten te overwegen.

Praktische toepassingen
MareVisie speelt een rol bij het ondersteunen van organisaties in de implementatie van de CSRD door een gestructureerde, projectmatige aanpak. Deze aanpak omvat de initiële beoordeling van de huidige duurzaamheidsrapportages, gevolgd door de ontwikkeling van een gedetailleerd projectplan met specifieke doelen en tijdlijnen. Wij assisteren bij het invoeren van verbeterde processen voor dataverzameling en -analyse, het trainen van personeel om bewustzijn en begrip van CSRD te vergroten, en het opzetten van monitoringssystemen om de voortgang te volgen. Regelmatige evaluaties zorgen voor continue verbetering en aanpassing aan CSRD-vereisten.

Conclusie
De invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) markeert een belangrijke stap voorwaarts in het stimuleren van transparantie en duurzaamheid binnen EU-bedrijven. Wij gaan mee met deze transitie en zetten ons heel graag in om de richtlijnen te omarmen binnen de organisatie.