Informatiebeheer en het 9-vlaksmodel

Informatiebeheer en het 9-vlaksmodel

In een tijdperk waarin bedrijven overspoeld worden met informatie en data, is er een groeiende behoefte aan effectief informatiebeheer. Deze behoefte ontstaat voornamelijk wanneer bedrijven in grootte en complexiteit toenemen. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat documentatie van producten, processen of correspondentie met klanten onvindbaar is? De reden hiervoor is vaak te wijten aan de snelle groei en expansie van een bedrijf of afdeling.

Het 9-vlaksmodel van Rik Maes biedt een raamwerk voor informatiebeheer en belicht hoe organisaties transformeren naarmate ze groeien en volwassen worden. Initieel draait een organisatie vaak om het vakmanschap van één persoon of een klein team. Echter, met de groei ontstaan er diverse functionele afdelingen. Elk van deze afdelingen speelt een unieke rol in de informatievoorziening.

Parallel aan de groei en ontwikkeling van primaire activiteiten, nemen ook de ondersteunende processen in omvang en belang toe. Deze zijn ontworpen om de efficiëntie van de organisatie te maximaliseren. Gedreven door moderne technologieën, waarborgen de juiste informatiebeheersystemen kwaliteit en verhogen ze het rendement van de bedrijfsactiviteiten.

Het samenspel van deze elementen is terug te vinden in het 9 vlaks model als de drie verticale domeinen: Business, Informatie en Technologie. De organisatiestructuur kan worden onderverdeeld in drie niveaus: Strategisch, Tactisch en Operationeel. Deze drie niveaus worden ook wel richten, inrichten en verrichten genoemd.

De drie horizontale niveaus en drie verticale ‘silo’s‘ vormen samen  het 9 vlaks model van Rik Maes. 

 

 

Bij MareVisie erkennen we het cruciale belang van informatiebeheer, vooral in combinatie met projectmanagement. Het 9-vlaksmodel van Rik Maes belicht de dynamiek tussen informatiemanagement, projectmanagement en de interactie tussen diverse managementniveaus.

MareVisie’s expertise ligt in het integreren van deze aspecten, waardoor bedrijven hun informatievoorziening kunnen optimaliseren en hun bedrijfsresultaten maximaliseren. Onze aanpak combineert een strategisch perspectief met tactische implementatie.