4 verschillende aspecten van informatiemanagement

Afgelopen interne training stond in het teken van informatiemanagement. Tijdens deze training werd ingegaan op vier verschillende aspecten van informatiemanagement, waaronder het proces, het 9 vlaksmodel van Rik Maes en informatiemanagement binnen asset management.

Het proces
Informatiemanagement word gedefinieerd als het proces dat zorgt voor de vertaling van de informatiebehoeften, die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan, naar de informatievoorziening (IV) die deze processen optimaal ondersteunt. Het proces van informatiemanagement omvat verschillende stappen, namelijk vastlegging, opslag, ophalen, distributie en verwijdering van informatie.

Daarnaast werden tijdens deze training ook de eisen besproken die gesteld worden aan informatie, namelijk accuracy, completeness, usability (relevance), findability (accessibility) en single source. Het is belangrijk dat informatie accuraat is en volledig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Daarnaast moet de informatie relevant zijn en gemakkelijk te vinden en te benaderen zijn. Ten slotte is het wenselijk dat er slechts één bron van informatie is, om inconsistenties te voorkomen.

Verder werden de rollen binnen het informatiemanagement domein besproken. De informatiestrateeg houdt zich bezig met de strategische doelen van de organisatie en hoe deze doelen kunnen worden bereikt met behulp van informatie. De informatiemanager is verantwoordelijk voor het operationele informatiemanagement en zorgt ervoor dat de informatievoorziening voldoet aan de behoeften van de organisatie. De informatie architect/expert richt zich op het ontwerpen van een effectieve informatievoorziening en adviseert over de selectie en implementatie van informatiesystemen.

Informatiemanagement volgens het 9 vlaksmodel
Vervolgens werd het 9 vlaksmodel van Rik Maes besproken. Dit model is ontworpen om de verschillende elementen van informatiemanagement in kaart te brengen. Het model bestaat uit negen vlakken, waarbij elk vlak een belangrijk element van informatiemanagement vertegenwoordigt, zoals gegevensarchitectuur, applicatiearchitectuur en infrastructuurarchitectuur. Door deze elementen te combineren, kan een effectieve informatievoorziening worden opgezet die optimaal aansluit bij de behoeften van de organisatie.

 
Fig. 1 het werkveld van de informatiemanager (bron: www.mxi.nl)


Informatiemanagement binnen assetmanagement

Na het 9 vlaksmodel gingen we dieper in op informatiemanagement binnen asset management. Hierbij werd benadrukt dat effectief informatiemanagement van cruciaal belang is voor het beheer van assets, omdat het de basis vormt voor het vastleggen, analyseren en gebruiken van data over assets. Een goed opgezette informatievoorziening kan bijdragen aan een efficiënter beheer van assets en daarmee kostenbesparingen opleveren. Marevisie speelt vooral een rol binnen de projectfases binnen het assetmanagement, zie recht flank van de onderstaande afbeelding.

Tot slot hebben we met elkaar gedeeld hoe MareVisie informatiemanagement inzet in haar projecten. Wij hebben namelijk in alle projecten een onderdeel informatiemanagement, waarbij zij de business consultatie doen en de eerste stappen van het functionele beheer binnen een informatiesysteem zetten. Door hun expertise op het gebied van informatiemanagement kunnen wij organisaties helpen bij het opzetten van een effectieve informatievoorziening die optimaal aansluit bij hun behoeften.