Bouwwerk gerelateerde informatie op een efficiënte manier managen

Een expertise van MareVisie is Informatiemanagement. Wanneer dit wordt toegepast in de bouwsector hebben we het al snel over BIM. BIM speelt een belangrijke rol als een gedeelde kennisbron met voldoende complete informatie over een bouwwerk en vormt een betrouwbare basis voor processen en beslissingen tijdens de levenscyclus van het bouwwerk. MareVisie heeft ervaring met het opbouwen van de infrastructuur van BIM-toepassingen.

BIM is in het algemeen het framework voor het uitwisselen van data/informatie in de bouw- en utiliteitsector. Echter is BIM een begrip waar meerdere definities aan te verbinden zijn:

 • Bouwwerk Informatie Model
  Dit is een digitale representatie van hoe een bouwwerk is ontworpen, wordt gerealiseerd en/of daadwerkelijk is gebouwd.
 • Bouwwerk Informatie Modellering
  Hierin ligt de nadruk vooral op het proces- en projectmanagement. Hier gaat het om (samen)werken in bouwprojecten met behulp van digitale informatiemodellen.
 • Bouwwerk Informatie Management
  Hierin staat de informatie centraal: de opbouw, het beheer en (her)gebruik van digitale bouwwerkinformatie in de hele levenscyclus van het bouwwerk opgeslagen in een database.

De toepassing van BIM is onder te verdelen in verschillende dimensies. Iedere dimensie geeft een niveau van integratie en uitbreiding aan. Het BIM-loket heeft deze dimensies samengevat in verschillende levels:

 • Level 0:
  Er wordt gewerkt met teksten, lijnen, bogen etc. Deze worden digitaal verwerkt op document niveau, bijvoorbeeld tekeningen in CAD programmatuur of calculaties in Excel. Het betreft ‘niet-intelligente’ informatie, er worden geen digitale objecten toegepast
 • Level 1:
  De eerste stap in de implementatie van BIM is het werken met objecten. Kenmerkend voor dit level is de toepassing van eenduidige objecten waaraan informatie (intelligentie) is te koppelen. Er is in dit level geen sprake van integratie tussen verschillende disciplines of aspecten.
 • Level 2:
  Er wordt samengewerkt op basis van een federatie (verzameling autonome) databases: ieder heeft zijn eigen model; al deze modellen worden gecombineerd in één view model om file based samen te werken aan een project. Ook toepassingen als planning (4D) en kostencalculaties (5D) zijn aan het model te koppelen. De partijen die de informatie delen bevinden zich veelal binnen één controleer- of beheersbare organisatie-eenheid.
 • Level 3:
  Dit is het BIM-level waarbij informatie tussen verschillende (on)bekende partijen – dus niet alleen binnen één organisatie-eenheid – wordt gedeeld via Open BIM-standaarden. Dit kan bijvoorbeeld in een geïntegreerde web service omgeving. Er wordt niet meer file based uitgewisseld, maar object based. Het bouwproces is volledig geïntegreerd in de keten. Aan het eind van level 3 wordt informatie gedeeld over de levenscyclus in de geïntegreerde omgeving. Hierbij is er een sterke relatie met facility management en asset management.

BIM is een groeiende markt en zal naar verwachting in 2027 een marktgrootte behalen van €15 miljard. Dit samen met de vele ontwikkelingen op het gebied van BIM gaande zijn:

 • Hoger level BIM
  De levels en dimensies van BIM worden steeds verder uitgebreid. Zo is BIM in de basis ontstaan voor de ontwikkel en bouw fases van gebouwen. Op hogere levels wordt er ook rekening gehouden met onderhoud en sloopfases. Hiermee wordt er efficiënter en zuiniger omgegaan met materialen. Als er een onderdeel stuk is kan er ook gemakkelijker teruggevonden worden wat de kenmerken van dit product zijn en waar die zich precies bevindt. Voor de sloopfase kan er een materialenpaspoort aangemaakt worden en daarnaast gekeken worden hoe een gebouw het beste gedemonteerd worden. Hierbij wordt door deze toepassing ook al bij de ontwikkelfase rekening mee gehouden.

 • Drone-scanning
  Doormiddel van drones worden gebouwen gescand. Hiermee kan de vooruitgang van de bouw uitgebreid gevolgd worden, maar kunnen ook bestaande gebouwen omgezet worden in een 3D-model.
 • Internet of Things (IoT)
  Door BIM en Internet of Things te combineren onstaat er veel mogelijkheden. Je zou bijvoorbeeld in een BIM-model alle apparaten en sensors kunnen weergeven en aansturen. Hiermee creëer je een digitale representatie van bijvoorbeeld een gebouw. Dit wordt ook wel een Digital Twin genoemd. Doormiddel hiervan kan je de energie en onderhoud van een gebouw managen.

MareVisie Projectmanagement is de ondersteunde partij als het gaat om ‘Bouwwerk informatie management’. Het opbouwen van het informatiesysteem, ondersteunen bij het overzetten van informatie, het koppelen van informatie, missende informatie voorkomen, enzovoorts. Dit zijn onderdelen die binnen ons team van projectleider en -ondersteuners bekend zijn.

Kortom, doormiddel van BIM kunt u bouwwerk gerelateerde informatie op een efficiënte manier managen. Hiermee worden processen zoals onderhoud gemakkelijker en versneld.
Onze expertise of advies nodig? Neem contact op met info@marevisie.nl

Bronnen: 
https://www.bimspot.io/blogs/latest-bim-trends/
https://www.bimloket.nl/main.php