Mini windturbine als aanvulling op de route naar verduurzaming.

Voor ons is het opwekken van eigen duurzame elektriciteit een van onze doelen om een bijdrage te leveren aan de landelijke ambities om minder broeikasgassen uit te stoten. Als MareVisie willen wij nog steeds bijdragen aan het verlagen van onze CO2 uitstoot, ons energieverbruik verminderen en tegelijkertijd verder bijdragen aan de elektrificering. Daarbij willen wij ook bijdragen om de afhankelijkheid van energiebronnen uit andere landen dan Nederland te verkleinen.

Als aanvulling op onze warmtepomp en zonnepanelen hebben wij een aanvraag ingediend bij de gemeente Voorschoten voor het plaatsen van de mini windturbine in het groenperkje voor ons kantoor. Door wind- en zonenergie te combineren zorgen wij ervoor dat we over een veel groter deel van het jaar duurzaam opgewekte energie hebben waarmee het kantoor en elektrische auto’s voor een deel gevoed kunnen worden.
Met de flink toenemende bevolking en de behoefte aan meer woonruimte en de stijgende welvaart stijgt automatisch ook de behoefte aan Energie. Wij zijn van mening dat we daar in Nederland zo veel mogelijk zelf voor moeten zorgen en afhankelijkheden van landen om ons heen verminderen.
Dat heeft hoe dan ook consequenties voor iedereen. Het Nederland van nu ziet er echt heel anders uit dan 50 jaar geleden, ook hier in Voorschoten en dat is ook iets om ons met zijn allen te realiseren.

De gemeente moet bepalen of iets als een mini windturbine in het toekomstbeeld van de gemeente Voorschoten past.  Wij dragen dit aan als initiatief maar laten het besluit aan de gemeente over. Natuurlijk willen we wel zeker stellen dat het op gebied van geluid door wind of licht door zonnestralen of schittering geen overlast voor omwonenden ontstaat. Als dat middels onafhankelijke metingen niet aangetoond kan worden zetten wij dit niet door.

Meer informatie over de bekendmaking van de vergunning, duurzaamheidsambitie van MareVisie en veelgestelde vragen vind u hieronder via de linkjes.
Officiële bekendmakingen vergunningen Gemeente Voorschoten
Duurzaamheidsambitie van MareVisie
Veel gestelde vragen omtrent de mini windturbine.