Krijgen we twee nieuwe kerncentrales in Nederland?

Woensdag 9 maart 16.30 – 18.00 uur

Het thema van dit MareVisie Duurzaamheidscafé is: kernenergie in Nederland, krijgen we twee nieuwe kerncentrales? In het coalitieakkoord staat dat het kabinet ‘de benodigde stappen’ gaat maken om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Maar wat zijn die benodigde stappen precies? Wat mogen we de komende tijd verwachten? En wat gebeurt er buiten de politiek momenteel op het gebied van kernenergie in Nederland?

Onze gastspreker die deze vragen gaat beantwoorden is Mathijs Beckers, voorzitter van de stichting e-Lise.
De Stichting e-Lise is een NGO zonder winstoogmerk, die al haar middelen inzet voor het verbeteren van de uitgangspositie voor kernenergie, en de maatschappelijke steun daarvoor, in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering, armoede, luchtvervuiling en waterschaarste. Kijk voor meer informatie op www.e-lise.nl.

De host van het Duurzaamheidscafé is Michiel Hoogmoed, Projectmanager & partner bij MareVisie