Herbruikbaarheid gebouw

Zijn afstudeeropdracht begon groots en dat hebben we gezamenlijk weten te kaderen… Op 22 juni is Rosano Derby afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool, richting Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Zijn afstudeeropdracht begon groots en dat hebben we gezamenlijk weten te kaderen. Zijn opdracht ging over welke rol informatiemanagement kan spelen in het in kaart brengen van de mate van herbruikbaarheid (circulariteit) oftewel circulaire potentie van bestaand vastgoed.

Een mooi resultaat voor hem maar ook voor MareVisie wij kunnen hiermee onze klanten/partners beter begeleiden en ondersteunen met vraagstukken omtrent de herbruikbaarheid van hun gebouw en hoe onze ervaringen in informatie- en projectmanagement daarbij kunnen helpen.

We stelden Rosano de vraag, wat neem je mee van je ervaring bij MareVisie en wat ga je nu doen? “Tijdens het afstuderen bij MareVisie heb ik veel geleerd over informatiemanagement en welke rol die speelt bij het inzichtelijk maken van de mate van herbruikbaarheid van bestaande gebouwen. De vervuiling en uitputting van de aarde heeft grote gevolgen voor ons allen en de toekomstige ruimtelijke vraagstukken. Het was daarom van belang voor mij om in mijn scriptie te onderzoeken hoe deze twee onderwerpen samenhangen.

Daarnaast heb ik bij MareVisie geleerd hoe communicatie de sleutel is tot een goede samenwerking in wat voor verband dan ook. Wat ik het meest waardevol vond om te leren is hoe je belangen van verschillende stakeholders begrijpt en waarborgt, terwijl je tegelijkertijd toch probeert mee te krijgen om goede en duurzame initiatieven te steunen.”

Maar eerst gaat hij vakantie vieren en oriënteren op wat hij later wil doen. Wat het wordt is nog niet duidelijk. Maar wat hij wel weet is dat hij in de toekomst een bijdrage wil leveren aan de materiële transitie in de bestaande- en nieuwbouwsector. Of dat vanuit beleid, ontwikkeling of uitvoering is moet nog gaan blijken.

Wij bedanken Rosano voor zijn inzet en inzichten en wensen hem veel succes voor de toekomst.