De waarde en lasten van water bij klimaat adaptatie

Woensdag 19 mei 2021

De waarde en lasten van water bij klimaat adaptatie

Hoe buig je de lasten van water om in waarde en hoe benut je kansen? Water vertegenwoordigt een belangrijke waarde voor de natuur, de samenleving en de economie. Veel vormen van natuurlijk kapitaal zijn verbonden aan water. Op talloze manieren wordt gebruik gemaakt van water; zoals voor drink- en proceswater, landbouw, recreatie, transport van goederen en afval. Tekorten tasten ecosystemen, de drinkwatervoorziening en productiecapaciteit aan. Een teveel bedreigt de veiligheid, en kan schade en overlast veroorzaken. Veilig en voldoende water van goede kwaliteit bevordert de gezondheid, het welzijn en de welvaart.

Welke waarde heeft water voor jouw bedrijf? Wat is de invloed van klimaatverandering op jouw bedrijf? Gezamenlijk spreken we graag over hoe kansen in de klimaatadaptatie kunnen benutten en de waarde van water weten in te zetten.

Gastspreker: Thea Fierens, Hoogheemraad Rijnland