Complexiteit de baas met Systems Engineering

Complexiteit de baas met Systems Engineering

MareVisie ondersteunt het high-tech bedrijf Delmic bij een uitdagend project: de ontwikkeling van een innovatieve elektronenmicroscoop. MareVisie verzorgt het projectmanagement voor deze klus, die in meerdere opzichten uitdagend is: op technisch gebied moeten hoge verwerkingssnelheden van data behaald worden, en is een mechanische precisie tot op de nanometer vereist.

Maar ook op organisatorisch gebied zijn er uitdagingen: vier partijen werken in een consortium tegelijkertijd samen aan de onderdelen voor één machine, die uiteindelijk naadloos met elkaar moeten samenwerken.

Innovatieve oplossingen van Delmic
Wat is correlatieve licht- en elektronenmicroscopie (CLEM)? CLEM is een krachtige techniek voor het bestuderen van materialen en structuren. Omdat de sterke punten van lichtmicroscopie, meestal fluorescentiemicroscopie en elektronenmicroscopie complementair zijn, worden deze technieken al enkele decennia met elkaar gecombineerd. Er zijn echter een aantal uitdagingen die het lastig maken om dit op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier op grote schaal te doen.

Delmic richt zich op innovatieve oplossingen rondom de toepassingen van de Scanning Electron Microscope (SEM). Deze rasterelektronenmicroscoop brengt een preparaat in beeld door het te bestralen met een elektronenbundel. Details in beeld brengen met behulp van een scanner heeft ook een keerzijde. Het maken van een scan kost veel tijd. Zo duurt het uren om een preparaat met een oppervlakte van één vierkante millimeter volledig te scannen. De scantijd kan echter flink worden verkort door met meerdere elektronenbundels tegelijk te scannen. Een dergelijk systeem met meerdere bundels heet een multibeam SEM.

Complexiteit de baas met Systems Engineering

Binnen een consortium van vier partijen: TU Delft, Delmic, Thermo Fisher en Technolution, wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een multibeam SEM. Hierbij wordt de Systems Engineering methode toegepast: door de complexe apparatuur in zo’n machine op te delen in modules met goed gedefinieerde afhankelijkheden, worden tussentijdse modellen zo snel mogelijk gebouwd en worden deze getoetst op realiseerbaarheid en betrouwbaarheid.

Met Systems Engineering houdt het consortium overzicht en controle over alle aspecten van dit geavanceerde apparaat, zelfs wanneer alle partijen dagelijks, onafhankelijk van elkaar, werken aan hun eigen modules. Alle eisen worden traceerbaar vastgelegd voor het systeem en iedere systeemmodule. Als iedere module binnen de gestelde toleranties blijft, leidt het geheel tot een werkend systeem een superieure prestatie.

MareVisie heeft de expertise in huis om gebruik makend van concepten zoals Systems Engineering de projecten op de juiste manier naar resultaat te sturen.