meer vrouwen in de techniek

Voor de toekomst van Nederland is het cruciaal dat mannen én vrouwen
een bijdrage leveren aan de technologische revolutie. Het aandeel vrouwen dat kiest voor een technische opleiding is de laatste jaren op vrijwel alle onderwijsniveaus gestegen (40%). Een kwart van de vrouwelijke studenten kiest na de studie voor een baan in de technologische industrie tegenover de helft van de mannelijke studenten. Wij pleiten voor meer vrouwen in de techniek.

In het interview met onze collega Charlotte lees je waarom zij gekozen heeft voor werken in de techniek. Interview Charlotte