Belemmeringen bij gemeenten in klimaatadaptatie.

Volgens een onderzoek naar de aanpak van klimaatadaptatie onder gemeenten (Planbureau voor de leefomgeving 01-2021) ervaren zij belemmeringen in klimaatadaptatie. Deze belemmeringen hangen vaak met elkaar samen, en gaan over de volgende onderwerpen:

  • Adaptatiemaatregelen maken nieuwbouwwoningen duurder.
  • De druk op de ruimte neemt toe en zorgt voor een grote afstemmingsopgave.
  • De financiële middelen zijn beperkt, vooral voor groen.
  • Adaptatie is geen prioriteit, richtlijnen en normen worden als kansrijk hulpmiddel gezien.
  • Gemeenten hebben gebrek aan capaciteit.
  • Mee koppelen vraagt inspanning in lange planprocessen met een onzeker resultaat.
  • Niet alle particulieren willen of kunnen maatregelen nemen.

Wij zijn van mening dat het nu juist tijd is voor klimaatadaptatie, je kan er niet meer omheen. Wij spreken,  vanuit ons initiatief het MareVisie duurzaamheidscafé, veel met ondernemers en spreken ook vanuit onze eigen ervaringen. Richt je als gemeente, net zoals gemeente Voorschoten meer op de samenwerking met bedrijven, scholen, sportclubs e.d. Die hebben wellicht nog budget voor bijvoorbeeld vergroening.

Als je daar de juiste waardering ten opzicht van de investering aanhangt zijn de meeste bedrijven hier wel voor in. Vergroening vergroot immers de meerwaarde van je pand, verbetert het  vestigingsklimaat voor ondernemers en de gezondheid van de mensen en leef- en werkomgeving. En wat te denken van het beperken van wateroverlast, waterberging, het voorkomen hittestress en de verbetering van de biodiversiteit. Allemaal en alleen door de inzet van groen!

Met deze voordelen wil toch elk bedrijf een investering doen? Ook kan je hier de belemmering  ‘capaciteit’ mee ondervangen door het initiatief bij de bedrijven neer te leggen. Maar zorg als gemeente wel voor ondersteuning, een klankbord en een kennisdesk. Zo stimuleer je ondernemers. Maak klimaatadaptatie prioriteit.

 

Bron: Aanpak klimaatadaptatie door gemeenten Januari 2021 :  Planbureau voor de leefomgeving file:///C:/MV-SP/Marevisie%20BV/Marevisie%20-%20Documenten/Sync/02%20Communicatie/Duurzaamheid/rapport_-_aanpak_klimaatadaptatie_door_gemeenten_-_een_kwalitatieve_analyse.pdf