System Engineering beheerst kosten en bewaakt tijdsduur complexe projecten

SE beheerst kosten en bewaakt tijdsduur complexe projecten

Systems engineering houdt zich vooral mee bezig met het beheersen van de tijdsduur, kwaliteit, kosten en risico’s van complexe projecten.

De noodzaak van systems engineering ontstond in lucht- en ruimtevaartindustrie in de VS. Daar werden, zeer ingewikkelde machines gemaakt met behulp van tamelijk primitieve middelen: het potlood, het teken­bord, de mechanische rekenmachine en de rekenliniaal, de interne postbode, het controlestempel… de paraaf.

Vlieg­tuigen en raketten werden ten tijde van de Koude Oorlog beschouwd als ‘vliegende wapensystemen’. Ingenieurs zijn deze gaan beschouwen als een systeem, of als een onderdeel van een groter systeem, waarvan alleen op een hoger abstractie niveau de werking ervan nog inzichtelijk te krijgen was. Deze superdiscipline – ‘super’ omdat hij geldig is in elke tak van industrie en in elk vakgebied – is dus ontstaan uit de enorme kloof tussen de complexiteit van militaire projecten uit die tijd en de eenvoud van de middelen en mogelijkheden die daarbij ter beschikking stonden.

In projectmanagement zorgt systems engineering voor je juiste werkwijzen, hulpmiddelen en managementprincipes voor de integrale, multidisciplinaire ontwikkeling van zeer complexe systemen. De systeem­ingenieur zorgt daarbij vooral dat allerlei aspecten beheersbaar blijven, zoals de veiligheid van het betreffende ‘systeem’ (of dat nu een project, product of een proces is), de produceerbaarheid, de ontwikkelingskosten, de levenscycluskosten, tijd, kwaliteit, financiën, compatibiliteit en dergelijke.

Systems engineering is een superdiscipline die kosten beheersbaar maakt en de tijdsduur van complexe projecten bewaakt.