samenwerken-in-de-keten-bim-levert-een-bijdrage

Waar zitten de uitdagingen als het gaat om samenwerken in de keten. Hoe kan BIM daaraan een bijdrage leveren?

Veel problemen in ketensamenwerking zijn terug te leiden tot slechte communicatie. Je kunt er een flink aantal voorkomen door relevante documenten en informatie voor alle betrokken partijen toegankelijk te maken in een BIM Model.

Samenwerken en vooral een goede samenwerking is  de basis van elk succesvol project. We vinden samenwerken zo belangrijk dat we het vanaf jongs af aan onze kinderen (soms met tegenzin) proberen bij te brengen. Toch blijkt het in de praktijk ook voor volwassen professionals een hele kluif te zijn. Samenwerken in een keten met diverse partijen die verschillende belangen hebben en vanuit een ander perspectief naar de zelfde casus kijken is niet eenvoudig. Het is wel essentieel om kwaliteit te kunnen leveren en gezamenlijk urgente problemen op te lossen. Immers is de keten maar net zo sterk als de zwakste schakel of link.

Veel problemen in ketensamenwerking zijn te herleiden naar gebrek aan juiste informatie en gebrekkige communicatie. Bekende voorbeelden hiervan zijn, het toch niet helemaal scherp krijgen van de vooraf gestelde ambities of doelstellingen en daarmee een gebrekkige vertaling naar alle betrokken partijen. Of onduidelijke afspraken of uitgangspunten niet  gedefinieerd. Dat leidt tot verwarring en frustratie, één team is aan het dammen terwijl de andere aan het schaken kan zijn zogezegd. Daardoor  rijst de vraag; hoe zorg je ervoor dat alle belangrijke documenten en informatie voor alle betrokken partijen inzichtelijk en toegankelijk worden?

Een manier om dit te faciliteren is het gebruik van BIM. Een werkmethodiek die voor  de bouw een heel goed hulpmiddel is. Deze methodiek of tool zorgt voor een digitale plek waar alle betrokken partijen informatie kunnen brengen  en informatie aan kunnen onttrekken. Daarbij kan een 3D model dienen als de basis waarop keuzes gemaakt worden. Maar ook een BIM-model valt of staat met een goede communicatie. Van tevoren moet duidelijk zijn wat is het doel voor het gebruiken van BIM en in welk Level Off Detail er bijvoorbeeld wordt gewerkt. Is het doel van BIM in het project voornamelijk  de informatievoorziening verzorgen, een digitale weergave van een te bouwen of gebouwde bouwwerk weergeven, de planning kunnen bijhouden of al de bovengenoemde.

In een onderzoek gedaan door Canon (link) onder 117 bedrijven variërend van klein tot grote bedrijven in de bouw gaf 71% aan dat de ontwikkelingen met BIM-software het grootste effect hebben op het verbeteren van de digitale bedrijfsvoering. De reden hiervoor was voor velen de mogelijkheid om beter samen te werken met andere partijen. Terwijl een groot deel BIM gebruikt om beter samen te werken vind meer dan  60% samenwerken en communiceren met BIM één van de grootste uitdagingen voor hun bedrijf, eigenlijk  paradoxaal.

De conclusie is dat er veel stappen te zetten naar betere ketensamenwerking en daar kan BIM bij helpen. Maar BIM blijft een tool, niet het doel. Het doel is betere samenwerking en dat begint nog steeds bij betere tijdige informatie en communicatie.