Duurzame groei van ondernemerschap in Sierra Leone.

Duurzame groei van ondernemerschap in Sierra Leone door de bouw van waterpompen.

Vanuit ons netwerk SRC Thor in Delft zijn we door Tetsuo benaderd om een bijdrage te leveren aan het verminderen van (jeugd)werkloosheid en het stimuleren van ondernemerschap in Sierra Leone.

Laurens, Tetsuo en Rolf zijn studenten aan de TU Delft. Voor hun minor International Entrepreneurship & Development doen zij een samenwerkingsproject “the Strategic Entrepreneurship Program Sierra Leone (SEP-SL)”. Een sociale onderneming waar jonge professionals in Sierra Leone hun talenten kunnen ontwikkelen, met de focus op de kledingindustrie.

Momenteel runt SEP-SL een naaiatelier in de hoofdstad Freetown waar acht studenten praktijkervaring op kunnen doen zodat ze later een eigen bedrijf kunnen beginnen. Hier maken zij o.a. tassen en mondkapjes voor de Nederlandse markt.

In de planning ligt een nieuw naaiatelier in Macdonald (40 km vanaf Freetown). Dit gebied is nog onontwikkeld en er is geen veilige watervoorziening. Daarom heeft SEP-SL, Laurens, Tetsuo en Rolf de opdracht gegeven om een watervoorziening voor het nieuwe naaiatelier te ontwerpen en te bouwen. Het systeem moet de studenten en de toekomstige bevolking van Macdonald voorzien van schoon (drink)water.

Met behulp van de TU Delft en de Universiteit Twente willen zij een duurzame en betaalbare touwpomp ontwerpen en bouwen. In januari 2021 zal de pomp geïnstalleerd worden met instructie zodat de ondernemers de pomp zelf goed kunnen onderhouden. MareVisie draagt graag bij, door 10% van het doelbedrag te sponsoren, aan de productie- en transportkosten van de touwpomp.

MareVisie ondersteunt met het Universiteitsfonds Delft, de TU Delft door bij te dragen aan onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling. Met giften zet het fonds alles in het werk om studenten en wetenschappers te laten excelleren en maatschappelijke impact te realiseren.
Ook een bijdrage leveren? https://www.supporttudelft.nl/project/waterforsierraleone/doneren