Duurzaamheidscafé – event

Scherp uw duurzaamheidsbeleid aan tijdens het MareVisie Duurzaamheidscafé

MareVisie wil graag haar kennis delen èn verrijken. Door te starten met ons Duurzaamheidscafé, willen wij uw kennis en visie ten aanzien van duurzaamheid scherp krijgen. Het Duurzaamheidscafé is een initiatief voor iedere ondernemer die duurzaamheid wil integreren in zijn bedrijfsprocessen.


De uitdaging

Het woord ‘duurzaamheid’ wordt te pas en te onpas gebruikt en is daardoor een containerbegrip geworden. Het gaat van duurzaam opgewekte energie naar herbruikbare materialen en van elektrische auto’s naar energiebesparende kantoorverlichting. Het is een uitdaging om, van deze wolk aan onderwerpen, een beleid te maken met een duidelijke focus en concrete doelstellingen. MareVisie is al een enige tijd bezig met duurzaamheid aan de slag. Zowel in haar gebouwen als bij bedrijven op projectmanagement vlak. Daarbij is het belangrijk om niet ad-hoc aan de slag te gaan. Alleen een goed doordacht beleid, compleet met een duidelijke visie en een plan van aanpak, is het recept voor een succesvolle en blijvende verandering.

Met het Duurzaamheidscafé krijgt u handvatten om te starten met duurzaamheid of dit verder uit te werken, MareVisie Projectmanagement helpt u hiermee graag op weg. Het Duurzaamheidscafé is gratis en vindt elke 6 tot 8 weken plaats via een Webinar gefaciliteerd door MareVisie.

Wilt u deelnemen aan ons Duurzaamheidscafé? Meldt u dan nu aan bij Fione den Outer: f.denouter@marevisie.nl.

 
PROGRAMMA

Woensdag 14 oktober 16.30 – 18.00 uur
Het dilemma van ondernemers en gemeenten in duurzaam ondernemen.
Vanuit de provinciën ligt de opdracht bij de gemeenten om ondernemers te motiveren en bewust te maken om duurzamer te gaan ondernemen. Voor gemeenten is dit een lastige klus, het gaat namelijk om grotere investering dan bij het motiveren van bewoners in wijken.  In het café bespreken we wat de gemeente doet of kan doen om ondernemers te motiveren. Maar ook wat ondernemers kunnen betekenen voor de gemeenten. En welke toekomst verwachtingen heeft overheid en het bedrijfsleven ten aanzien van duurzaamheid.

Gastspreker: Eveline Botter, Gemeente Leiden

Woensdag 25 november 16.30 – 18.00 uur
Veranderkracht van een organisatie bij duurzaam ondernemen.
Duurzaam ondernemen brengt verandering voor medewerkers maar ook in bedrijfsvoering. Is jouw organisatie daarvoor ingericht en ben je er klaar voor? Zijn de bedrijfsprocessen meegenomen. En hoe creëer je draagvlak en bewustwording binnen jouw organisatie. Allemaal vraagstukken die in dit café aan de orde komen. We helpen u daarmee graag een stukje op weg.

Gastspreker: Thijs de Kleer Biopartner Leiden

Woensdag 13 januari 16.30 – 18.00 uur
Hoe maak je duurzaamheid concreet?
Je wil duurzamer ondernemen, maar zit met diverse dilemma’s. Heb ik budget, krijg ik mijn medewerkers mee, zijn er subsidies? Veel ondernemers zien duurzamer ondernemen als een veelomvattend project. In dit café leggen we uit, hoe het project duurzaamheid terug kan brengen naar een concrete projectdoelstelling voor jouw organisatie, die behapbaar is voor de medewerkers en enthousiasmeert. 

Gastspreker: Christiaan Albertsz Teddykids

Woensdag 24 februari 16.30 – 18.00 uur
Weegt het duurzaam ondernemen op tegen de investering?
Veel ondernemers willen wel maar zien geen business case. En waarin moet je investeren? Is dat wel nodig? In het café van deze maand gaan we in op de uitdagingen en de keuzes in duurzame oplossingen.

Gastspreker: Anne Koudstaal PlasticRoad

Woensdag  7 april 16.30 – 18.00 uur
Verduurzamen van kantoren & panden.
In 2023 moeten kantoren voldoen aan het Energielabel C. Wat houdt dit in? Waar kan je op inspelen? En wat betekent dit voor de ondernemer, vastgoedbeheerders en VVE’s?

Gastspreker: Anton de Gruyl

Woensdag 19 mei 16.30 – 18.00 uur
De waarde en lasten van water bij klimaat adaptatie
Hoe buig je de lasten van water om in waarde en hoe benut je kansen?
Water vertegenwoordigt een belangrijke waarde voor de natuur, de samenleving en de economie. Veel vormen van natuurlijk kapitaal zijn verbonden aan water. Laten we kijken naar wat er mogelijk is en naar de kansen om samen aan klimaatadaptatie te werken voor de aantrekkelijkheid, kwaliteitseisen en het imago van je bedrijf.

Woensdag 30 juni 16.30 – 18.00 uur
De duurzame uitdaging van woningcorporaties