Deel 2, Digital Twin in de reeks van de (on)mogelijkheden van BIM.
English version below

De (on)mogelijkheden van BIM. Een reeks waarin we verder ingaan op de kansen die BIM biedt voor de traditionele bouw maar ook op de vooroordelen en eventueel gehanteerde uitgangspunten die snelle ontwikkeling beperkt.

DEEL 2.  De digital twin.

Het BIM proces geeft een goed handvat voor het vroegtijdig betrekken van de stakeholders als er een nieuw gebouw gerealiseerd gaat worden. Het is bij uitstek een goed communicatiemiddel.

De digital twin, het model van het gebouw, waarmee o.a. 3D tekeningen worden gemaakt is ideaal voor visualisatie. Juist in deze COVID-19 tijd waarbij digitaal en online communiceren een flinke vlucht heeft genomen blijkt het 3D model bij uitstek geschikt voor de communicatie online. Waar een locatiebezoek lastig blijkt kan een virtuele rondgang door de digital twin de noodzakelijke  inzichten geven.

De digital twin geeft partijen inzicht in waar welke verantwoordelijkheid ophoudt. Dat maakt het gesprek over scope, afhankelijkheden en raakvlakken heel concreet, zonder dat een bezoek aan de fysieke locatie nodig is.

De opzet van een BIM model en het gebruik daarvan gaat in een aantal stappen van grof naar fijn.

In de fase waarin het BIM model vooral de buitencontouren toont, gaat het gesprek vooral met de  opdrachtgever en eventuele vergunningsinstanties. Ook kunnen veiligheidsinstanties en afdelingen zoals ruimtelijke ordening kansen pakken door in deze fase al naar de verkeersstromen te kijken.

In de volgende fase, als het globale ontwerp goedgekeurd is, wordt de digital twin van meer detail voorzien. Het gaat dan meer om het type gebruik, de noodzakelijke voorzieningen, het behalen van klimaatdoelstellingen. In die fase wordt de toekomstige gebruiker op basis van verschillende scenario’s wegwijs gemaakt in zijn eigen gebouw. Daarbij moet de opdrachtgever zijn wensen met hulp van specialisten verder vertalen naar het dagelijks gebruik. Dan is de praktische inbreng en kennis van de nieuwste bouwmethodieken en materialen van groot belang. In deze fase denken verschillende specialisten hardop mee.

Tijdens dit proces wordt veel informatie gegenereerd en ook die wordt in de digital twin vastgelegd. Veelal zal het de architect zijn die de informatie over het model vastlegt, maar de opdrachtgever speelt hier zelf ook een rol. De specialist of de aannemer met de juiste skills zou dat ook kunnen doen.

Door het juiste gebruik van het BIM model ontstaat er één gecentraliseerd punt met alle informatie waarmee alle partijen kunnen werken.

Als alle vragen met betrekking tot toekomstig gebruik beantwoord zijn en de antwoorden in basis vertaald zijn naar techniek en technische installaties kan deze fase afgerond worden. De digital twin gaat een nieuwe fase in.

 

ENGLISCH

 “The (im)possibilities of BIM” a serie of articles in which we will explore the opportunities BIM offers for the traditional construction industry as well as prejudices and presumptions which prevent the utilization and rapid development of BIM as a powerful and useful tool.

Part 2 .  The digital twin.

The BIM protocol is a good way to get early involvement of stakeholders in the reconciliation process of a project. The digital twin, or model of a building, is an extremely useful tool when extracting information suited for visualisation. This is applicable currently, during times of COVID-19, where digital and online communications have taken flight, and site visits can be restricted or limited due to health and safety reasons. A 3D virtual model can act as a strong tool for visualisation purposes, creating a somewhat digital site visit or spot check, providing valuable insights.

During the initial phase in a project, the digital twin model in early stages of level of detail can be of great added value in talks between owner, user and authorities. Visual and environmental impacts can be evaluated even before the first hurdles are met in physical implementation stages. Object clashes, or any other physical or spacing problems can be detected even before construction processes have started.

Additionally, a digital model is able to provide collaborative contractors with an insight into where their responsibilities end, and that of another party starts. This makes discussions about the project scope, dependencies, and overlaps very concrete, without having boots on the ground at the physical site.

Once global designs have been approved, it allows for immediate execution of following steps. Here the focus lies on the type of use, necessary facilities and furthermore meeting sustainability goals. With the use of different scenario’s the future user is able to familiarise with their future  building. Here the client will materialise their specific wants and needs for daily use, with the help of specialists. Knowledge of state-of-the-art construction methods, materials and technical installations, as well as practical feedback are of great importance here. The contractor or a specialist in the field of construction will have to think out loud with the client.

During this communicative process, vast amounts of information will be generated which needs to be recorded through means of BIM. Usually it is the architect that records the majority of decided information, but there is a role for the client or the user as well.

Ultimately, the digital twin will be the single centralised point where all information and documents are stored, accessible and collaborative for all parties.

As soon as all the questions with respect to future use are answered and translated in concepts within the model this phase will be completed.  The digital twin will enter the next chapter in the journey.