Woongeluk een cruciale driver

Woongeluk een cruciale driver voor energie neutrale woningen.

De energietransitie in koppelkansen
De energietransitie is al even geleden van start gegaan. Vanuit de overheid zijn er 27 wijken aangewezen als proeftuin, in het Programma Aardgasvrije Wijken. Deze zijn aangesteld om van te leren zodat er straks in verhoogde snelheid het programma door heel Nederland heen kan worden uitgerold.
De eerste resultaten waren nog niet heel erg hoopgevend. Maar als het echt zo simpel was, dan waren we ook al echt een stuk verder geweest met de energietransitie. We zijn immers al sinds de jaren 80 bezig met het zo zuinig mogelijk maken van onze huizen. Dus nul op de meter en van het gas af is nog niet zo eenvoudig.

Waar zit dan de moeilijkheid? Waarom is het zo moeilijk?
Ten eerste wordt maar een heel klein deel van de mensen gelukkig van het wonen in een energie neutraal huis. Toch is woongeluk de driver om te veranderen,  je gedrag aan te passen, je geld te uit te geven aan je huis. Zodat je kan blijven wonen waar je woont. Wat is dan wel van invloed om gelukkig en blij te zijn waar je woont, om je portemonnee te trekken? Wat zijn dan die drivers?

Er blijken 5 grote thema’s te zijn die van invloed zijn op woongeluk en levensgeluk. Deze zijn:

  1. Werkgelegenheid
  2. Gezondheid
  3. Armoede en schulden
  4. Klimaatadaptatie
  5. Verbetering openbaar gebied

Tijdens de Corona crisis heeft bijna iedereen weer opnieuw het groen in de wijk en de parken in de wijk leren waarderen. Een wandeling wordt zoveel fijner als je langs bomen of een variëteit aan planten loopt en je de vogels hoort fluiten. Een groene wijk nodigt uit om te lopen, of te gaan sporten. En bewegen bevordert de gezondheid. Bovendien zijn groenere wijken ook beter bestand tegen extreem weer en hittestress als gevolg van de klimaatveranderingen. Dus daar ligt ook een win-win.

Leefbaarheid van de wijk dus, die vergroot het woongeluk. Maar dan moet wel aan de basis voorwaarde voldaan zijn; dat je genoeg geld hebt om de maand door te komen. Dat je de vast lasten en eten voor je gezin kunt betalen. Armoede en schulden zijn dus van grote invloed op je woongeluk. Zonder werkgelegenheid geen inkomen. Dus die combinatie gaat hand in hand.
Waar je in een algemene inspraak sessie nog met de bewoners kan discussiëren over de locatie van het voetbalveldje, zal je voor schulden en armoede toch echt achter de voordeur het gesprek moeten voeren. Dit soort gesprekken zijn complex en kosten tijd. Het organiseren van de  inspraakavonden en naar de meningen van bewoners luisteren en er dan ook nog wat mee doen, is al moeilijk genoeg.

De paradox hiervan is juist dat door het  groot aan te pakken en alles mee te nemen, de mening van de bewoner centraal te stellen, het zoeken naar oplossingen op maat, het project energietransitie haalbaar wordt. Juist omdat je iedereen mee krijgt en mee wilt doen.  Omdat iedereen er op vooruit wilt. En dat lukt alleen met een zorgvuldige wijkaanpak. Zodat je uiteindelijk weer een wijk hebt waar iedereen wil (blijven) wonen.

Complex dus, die energietransitie. En alleen haalbaar met goed projectmanagement. Marevisie helpt u graag verder.

 
Bron:
www.topsectorenergie.nl | www.platform31.nl | www.hieropgewekt.nl/
www.homemates.nl