Duurzaamheidscafé – event

Scherp uw duurzaamheidsbeleid aan tijdens het MareVisie Duurzaamheidscafé

MareVisie wil graag haar kennis delen èn verrijken. Door te starten met ons Duurzaamheidscafé, willen wij graag  samen met u, uw kennis en visie ten aanzien van duurzaamheid scherp krijgen. Het Duurzaamheidscafé is een initiatief voor iedere ondernemer die duurzaamheid wil integreren in zijn bedrijfsprocessen.

Steeds meer ondernemers zijn zich ervan bewust dat het belangrijk is om een beleid te hebben voor de manier waarop er binnen het bedrijf met duurzaamheid wordt omgegaan. Het besef lijkt gekomen dat zij hiermee niet alleen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, maar ook, dat het legio mogelijkheden biedt voor slimme kostenbesparingen.

De uitdaging

Het woord ‘duurzaamheid’ wordt te pas en te onpas gebruikt en is daardoor een containerbegrip geworden. Het gaat van duurzaam opgewekte energie naar herbruikbare materialen en van elektrische auto’s naar energiebesparende kantoorverlichting. Het is een uitdaging om, van deze wolk aan onderwerpen, een beleid te maken met een duidelijke focus en concrete doelstellingen. MareVisie is al een enige tijd bezig met duurzaamheid aan de slag. Zowel in haar gebouwen als bij bedrijven op projectmanagement vlak. Daarbij is het belangrijk om niet ad-hoc aan de slag te gaan. Alleen een goed doordacht beleid, compleet met een duidelijke visie en een plan van aanpak, is het recept voor een succesvolle en blijvende verandering.

Met het Duurzaamheidscafé krijgt u handvatten om te starten met duurzaamheid of dit verder uit te werken, MareVisie Projectmanagement helpt u hiermee graag op weg. Het Duurzaamheidscafé is gratis en vindt elke 6 tot 8 weken plaats bij MareVisie in Voorschoten of wordt gehouden via een Webinar. Afhankelijk van de groepsgrootte kunnen we uitwijken naar een andere locatie of houden wij online bijeenkomsten.

Wilt u deelnemen aan ons Duurzaamheidscafé? Meldt u dan nu aan bij Fione den Outer: f.denouter@marevisie.nl.

PROGRAMMA
Programma sessie 1   Beweegredenen en opportunity’s van duurzaamheid
Woensdag  9 september 16.30 – 18.00uur

Programma sessie 2       Besparen op energiekosten & subsidie regelingen
Datum volgt na sessie 1

Programma sessie 3       Bewustwording van duurzaam ondernemen binnen uw organisatie.
Datum volgt na sessie 2