Het spel tussen projectmanagers en projectsupport

Als projectmanager bouw je aan de toren van Babel en heb je Zeus en Socrates als je voorbeeld. Met een Athene en Hermes aan je zijde heb je een perfecte combinatie.

Een leerzaam project in de oudheid was de toren van Babel. Daarbij was de intentie een stad te bouwen met een toren die tot in de hemel reikte. Door gezamenlijke kennis en vaardigheden delen verliep de bouw voorspoedig. Maar, een God veroorzaakte een spraakverwarring zodat de mensen, die eerst één gedeelde taal hadden, elkaar niet meer konden verstaan. Het project werd alsmaar frustrerender en de Babylonische spraakverwarring maakte de afronding uiteindelijk onmogelijk. 

Een projectmanager moet Babylonische spraakverwarringen voorkomen zodat de bouw, een project, verder kan. Het gaat bij projecten om vertrouwen en samenwerken waarbij er altijd gewerkt moet worden aan het spreken van eenzelfde taal. Neem een voorbeeld aan de Griekse God Zeus, hij wierp niet alleen bliksemschichten, hij was ook een goede vergaderingsvoorzitter; een zeer bedreven facilitator die de grenzen bewaakt; de ander hun zegje laat doen; de vinger op de zere plek legt en met oplossingen komt waarin iedereen zich kan vinden. Net zoals een projectmanager moest Zeus weerstand en meningsverschillen aanmoedigen, maar het tegelijkertijd wel vriendelijk weten te houden. Dit betekent rationele oplossingen bieden zonder te verzanden in emotie. Uiteraard kijken onze projectmanagers ook naar de kwaliteiten binnen een team door het stellen van vragen. Zo stelde ook de filosoof Socrates zijn mede-inwoners van Athene de hele dag vragen over allerlei onderwerpen. Hiermee wilde hij hen helpen in te zien dat ze misschien waren uitgegaan van de verkeerde veronderstellingen of te haastig tot de verkeerde conclusie waren gekomen. Zijn doel hiermee was de wijsheid die zijzelf al hadden in zichzelf naar boven te halen.

Aan de zijde van een projectmanager staat vaak project support. Wij zien projectsupport als Hermes, de zoon van Zeus. Hij is de boodschapper en de ambassadeur van de goden en kan vrij tussen de wereld van de goden, mensen en de onderwereld heen en weer reizen. Een mooi voorbeeld van de rol van projectsupport, want dit is vaak een flexibel maar consequent persoon. Ook zit er in de rol van projectsupport kenmerken van de God Athene. Hoe kan het ook anders want zij is geboren uit het brein van Zeus, de projectmanager, en ze acteren immers op het zelfde niveau. Athene is de godin van de wijsheid, moed, beschaving, wetten, recht, mathematica, kracht, strategie en kunde. Ze is de gewiekste handlanger van de helden.

Project support en project management is een mooi spel van rolverdeling, samenwerken, bouwen, vertrouwen in elkaar hebben en elkaar aan durven vullen. Dan zijn er geen bliksemschichten nodig en bouw je de mooiste torens.