PRINCE2 in 2 minuten

PRINCE2 in 2 minuten

Bij MareVisie doen wij er alles aan om onze kennis van projectmanagement te vergroten. Brede kennis op het gebied van projectmanagement methoden bieden tools voor het succesvol beheersen van een project. Een van de vaste projectmanagement methodes die MareVisie inzet is PRINCE2 hetgeen een schaalbaar projectmanagement raamwerk is dat erg goed aan te passen is per organisatie, opdrachtgever of type project. Maar we werken niet alleen met PRINCE2, immers is flexibiliteit ook belangrijk. Agile methodieken zoals Scrum voegen veel flexibiliteit toe, zij kunnen namelijk de efficiëntie vergroten en time-to-market verkorten.

Een project is vaak complex doordat er verschillende processen tegelijk worden uitgevoerd. PRINCE2 heeft betrekking op het beheer, controle en organisatie van een project en maakt deze processen inzichtelijk. Gestructureerd projectmanagement verdeelt het project in vastgestelde stappen om het logisch en georganiseerd te maken. Om deze redenen laten wij alle medewerkers de PRINCE2-certificaten behalen.

Op deze manier kan je een project, volgens gestructureerde aanpak en duidelijk omschreven kader(s), beheren. Het beschrijft procedures voor het coördineren en begeleiden van mensen en activiteiten binnen een project, maar geeft ook handvatten voor aanpassingen wanneer het niet loopt zoals gepland Zo wordt een project verdeeld in beheersbare fasen, waardoor er nauw toezicht is.

De methode geeft een framework voor de projectuitvoering. Het omvat 7 principes, 7 thema’s en 7 processen, waarmee de minimale eisen worden vastgelegd waaraan het projectmanagement moet voldoen, maar daarbinnen mogen naar behoefte andere processen, tools en andere elementen worden gebruikt.
               
Wat is het voordeel van klant?
Door deze gestructureerde methode, spreekt PRINCE2 een gemeenschappelijke taal, zodat onze klanten profiteren van:

  • Een gemeenschappelijke en consistente benadering
  • Een beheerste en georganiseerde start, uitvoering en afsluiting
  • Regelmatige evaluatie van de voortgang ten opzichte van het plan
  • Verzekering dat het project steeds zakelijk gerechtvaardigd is

Door de toegepaste methodiek laat het zich ook schalen naar de grootte en omvang van het project en de betrokkenen, waardoor de overhead van het project beperkt blijft.

PRINCE2 is aantrekkelijk voor iedereen die geïnteresseerd of werkzaam is in projectmanagement. Het geeft houvast en zal elk project effectiever managen en het succesvol laten slagen.