Is NLP inzetbaar bij projectmanagement ?

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. Bij NLP gaat allemaal om communicatie wat neerkomt op effectief en waardevrij communiceren.
Goed projectmanagement gaat om de juiste structuur en communicatie. Verplaatsen in de ander en integreren in een team dat kunnen wij als geen ander. Met elkaar samenwerken, elkaar begrijpen soms zonder wat te zeggen, elkaar feilloos aanvoelen dat is heel belangrijk. Want dan gebeuren er mooie dingen.  

Onze projectmanagers zijn NLP geschoold, zo kunnen zij datgene wat zich ‘onder de waterlijn’ afspeelt aanvoelen. Dus naast de vaak technisch en vakinhoudelijke kennis, zien zij ook het niet zichtbare. Dat zijn onbewuste cultuurpatronen, het sociale krachtenveld, ingesleten en deels onbewuste  belevingen-, denk- en gedragspatronen, maar ook impliciete kennis en ervaring met bijbehorende inspiratie en passie. Het draait in projectmanagement niet alleen over beheersing of structurering van projecten, programma’s en transities. Het gaat daarentegen om de context, communicatie en houding die er voor zorgt dat iedereen aan het resultaat wil meewerken.

De voornaamste reden om NLP toe te passen is omdat we constant aan de twee elementen (onafhankelijk) werken; neuro en lingua. De invloed die taal op connecties in het brein heeft, en vice versa, is buitengewoon groot. Het communicatieproces tussen mensen is immers gebaseerd op neuropsychologie, cybernetica en taal. Op het moment dat je deze kan laten samenwerken, met een bepaalde structuur, dan kun je autonomer in het leven staan, beter communiceren en meer rust vinden. Dus het belang van een betere sociale interactie, ofwel wisselwerking tussen mensen is groot. Met de inzet van NLP bij projectmanagement kijken we naar, hoe verhoog je het potentieel, van jezelf en van het grotere geheel (team, project, organisatie), op het gebied van leiden, samenwerken, leren en veranderen.

In een project is ieder mens belangrijk. Deze mensen, de informatiesluizen of poortwachters, hebben een belangrijke rol in het resultaat voor het beheersbaar houden van het project. Samenwerken en teamgeest zit bij ons allen in het DNA. Wij geven aandacht aan NLP technieken om onze projecten tot een succesvol resultaat te brengen.