De Scrum, het instrument om IT projecten binnen tijd, kwaliteit en budget op te leveren

De Scrum methode: Het instrument om IT projecten en programma’s binnen tijd, kwaliteit en budget op te leveren.

Met een Agile aanpak (Scrum) ga je uit van samenwerking. Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport. Bij rugby heb je een duidelijk doel voor ogen: de wedstrijd winnen. Maar hoe dat te bereiken, is nog niet duidelijk. Maar ontdek je tijdens de wedstrijd. Men speelt in op de omgevingssituatie om zo uiteindelijk het doel te bereiken; net als bij Scrum. Bij Scrum is het essentieel om een doel te hebben dat je uiteindelijk wilt gaan bereiken, vaak is dit gericht op het toevoegen van een bepaalde waarde voor de klant. Hoe het doel te bereiken en hoe je waarde gaat toevoegen voor de klant? Dat is wat je onderweg uitvindt.

In beide gevallen bepaalt het team uiteindelijk het succes. Een teamlid vervult bepaalde taken afhankelijk van de situatie. En doet wat er nodig is om het doel te bereiken. Eén getalenteerde rugbyspeler kan de wedstrijd niet winnen. Je kan alleen winnen als je samenwerkt met het team. Hetzelfde geldt voor een Scrumteam. De intensieve samenwerking is hetgeen wat deze methode tot een succes maakt. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

De Scrum methodiek wordt sinds 1995 succesvol toegepast op software ontwikkeling. Scrum is in het IT landschap een methode om op een flexibele manier (software)producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software) producten opleveren. De hoofdgedachte is dat er na iedere sprint een stukje werkende functionaliteit opgeleverd wordt, zodat het ontwikkelwerk zo snel mogelijk ‘waarde’ oplevert. Dit in contrast met de welbekende enorme IT-projecten, die met regelmaat veel te laat en met kostenoverschrijdingen worden opgeleverd (of soms nooit ‘live’ gaan). Dan wordt de waarde pas op het allerlaatste moment geleverd.

Bij Scrum wordt software in kleine stappen ontwikkelt met grote betrokkenheid van de eindgebruikers. Door  toepassing van  de scrum methodiek wordt het project overzichtelijker  en daardoor beter te managen. Bovendien geeft het ruimte om, om te gaan met, voortschrijdend inzicht. De overzichtelijkheid, de grote inbreng van de gebruikersorganisatie, en de duidelijke planning maken de stappen in een implementatie niet alleen voor de betrokken gebruikers maar ook voor  opdrachtgevers helder en beter begrijpelijk.

Scrum wordt vaak gebruikt bij producten waarvan de klant c.q. gebruiker nog niet goed weet wat hij wil en waarbij men al doende leert om de eisen en wensen beter te beschrijven en in bruikbare producten om te zetten. Veelal gebruikt bij Hightech bedrijven of start-up’s. Vaak weet men pas wat men wil als men het eerste product, het prototype, ziet en dan worden alsnog de eisen aangepast. Scrum heeft de flexibiliteit om met laat wijzigende eisen en wensen om te gaan.

In korte sprints snel werkende producten opleveren, waardoor snel duidelijk wordt of men goed bezig is. Dit beperkt de risico’s van langdurige projecten waarin gebruikers of klanten soms pas na een jaar het resultaat kunnen zien en uitproberen. Met deze aanpak bereikt u;

–              Snel duidelijkheid over de voortgang.
–              Korte lijnen, snelle communicatie, teamwerk.
–              Grotere betrokkenheid van teamleden, focus op een overzichtelijk                      deel van het project.

MareVisie helpt. Zijn er pijnpunten? Is het u niet duidelijk wat de oorzaken zijn? Samen onderzoeken wij het Agile-proces. Op basis hiervan bepalen wij gezamenlijk de stappen om het Agile-proces te verbeteren. Dit kan voor zowel de gehele organisatie zijn als voor een specifiek project. Door het samen te doen heeft uw organisatie meer profijt heeft van de Agile-aanpak.

Bent u al bekend met de Agile/Scrum aanpak en wenst u een volgende stap te maken? Dan zijn wij u graag van dienst. Door onze ruime ervaring met Agile projecten zijn wij in staat om jouw organisatie de begeleiding te geven die nodig is.