Verduurzamen, hoe krijg je het in jouw DNA?
Hoe krijg je verduurzamen in het DNA van je bedrijf? Op het gebied van verduurzaming en specifieker de energie transitie valt nog veel te doen. Voor het gros van de bedrijven is er nog geen regelgeving omtrent energietransitie laat staan sancties. Gelukkig zijn er al een flink aantal bedrijven die wel bezig zijn met verduurzamen en hebben inmiddels een duurzame toekomstvisie.

In onze overleggen met Gemeente Leiden, makelaars, kleine en grotere bedrijven zien we grote verschillen in visie, aanpak en inspanning. De urgentie om te investeren ontbreekt in veel gevallen. Het mogelijke uitstel van de implementatie datum van de omgevingswet geeft aan hoe complex het allemaal is. Ondanks het uitblijven van regelgevingen vanuit de overheid zijn er toch al bedrijven waar verduurzaming inmiddels is opgenomen in het DNA. Die bedrijven hebben vaak ook al lange termijn visie op de energietransitie.

Verduurzaming is heel breed en raakt de volledige bedrijfsvoering van een bedrijf tot en met de omgeving inclusief stakeholders waarin een bedrijf of organisatie acteert. Als MareVisie helpen we klanten met het concreet maken van die verduurzaming. We helpen om de vertaalslag van een visie en een ambitie naar concrete acties en projecten te maken. Om het overzichtelijk te maken zetten we dat veelal uit in de tijd in de vorm van een Roadmap. Middels verschillende instrumenten, zoals onze QuickWins of een change readiness assessment, brengen we de huidige status in beeld inclusief de potentie om verandering aan te brengen.

In alle gevallen is het van belang om daarvoor een integrale benadering te hanteren. Bedrijven hebben weinig aan een suboptimale of eenmalige oplossing. Het moet onderdeel worden van een operationeel proces, die tot in alle geledingen van de organisatie terug te vinden is. Een goede proces analyse waarin primaire en secundaire processen op een rijtje gezet worden helpt daarbij. Daarmee zien organisaties snel waar mogelijke verbetering of ontwikkeling mogelijk.

                            Integrale aanpak voor de juiste stappen

Met het initiatief EntraVisie hebben wij als organisatie heel bewust de stap gezet om de eigen organisatie en alles wat we doen onder de loep te nemen. Dat heeft al veel mooie resultaten opgeleverd maar we zijn er nog niet. De omgeving is daarin o.a. nog onvoldoende meegenomen. Wel heeft het veel praktische en hands-on ervaring opgeleverd waardoor wij in staat zijn om bedrijven op basis van eigen ervaring en eigen data te adviseren. Juist dat laatste wordt veelal achterwege gelaten.

Monitoren, volgen en op basis daarvan een volgende stap nemen is onderdeel van de integrale aanpak, essentieel om de juiste stappen op het juiste moment te doen. De kennis en ervaring op het gebied van project en portfolio management is hierbij van cruciaal belang. Als er eenmaal besloten is om een bepaald project te doen moet je zorgen dat het efficiënt, met de juiste resources en met de juiste betrokkenheid gebeurt. Met portfolio management helpen we directies om elke 3 maanden opnieuw naar de opportunities te kijken en op basis van de op dat moment beschikbare informatie de juiste investeringen en vervolg stappen te doen. Daarmee wordt verduurzaming en energie transitie een natuurlijke manier onderdeel van het operationele proces en het Lifecycle management van de duurzame organisatie. Wij verwachten dat ook klanten daar in de nabije toekomst steeds meer waarde aan gaan toekennen.