Corona inzet van collega Tycho Rasch voor ProjectMask van TU Delft!

De afgelopen weken heeft www.projectmask.nl verschillende testopstellingen ontwikkeld om de prestaties van mondneusmaskers te valideren. De huidige pandemie van COVID-19 heeft een grote schaarste aan maskers veroorzaakt die zorgverleners ertoe dwingt naar alternatieve leveranciers te gaan waarvan de kwaliteit van het product onzeker is.

Met de juiste testapparatuur is het mogelijk om de kwaliteit van, met name FFP2 maskers,  te testen zodat er meer meetgegevens beschikbaar zijn om te beoordelen of een bepaald masker veilig is om te gebruiken of niet. De verschillende testopstellingen die ontwikkeld worden zijn de ademweerstandtest, de CO2 opbouwtest, de materiaalpenetratietest en de fit test. Al deze ontwerpen worden openbaar gedeeld, zodat andere faciliteiten hun eigen testapparatuur kunnen bouwen.

Tycho is een collega die werken met studeren aan de TU Delft combineert. Even minder colleges en geen rugby. Dus toen een aantal weken geleden de vraag kwam, vanuit de TU Delft, naar vrijwilligers met kennis van techniek en document management voor ProjectMask, aarzelde hij geen moment. Tycho is binnen MareVisie Projectmanagement onderdeel van CAD en document support team bij het Europees Octrooibureau.

Met de opgedane kennis bij MareVisie in Projectmanagement, planning en procesmanagement kan Tycho echt iets bijdragen aan het project. Naast de beheersing van de documentatie, kijkt hij vooruit om valkuilen te voorkomen en bewaakt het proces. Met de snelheid waarmee deze projecten opgezet worden is dat echt nodig. Alle documenten met betrekking tot de testopstellingen zijn inmiddels online en dus openbaar, dit toont aan hoe belangrijk, en in dit geval voor de hele wereld, goede documentatie en document controle is.

Huisgenoot van Tycho en tevens collega van MareVisie, is Jeroen Schunselaar. Jeroen levert zijn bijdrage aan een vergelijkbaar project op de TU, ook tegen COVID 19. Dit betreft de bouw van een mechanisch beademingsapparaat; Project Inspiration. Met elkaar sparren zij over de projecten en het managen ervan,  over mogelijke scenario’s en de te nemen vervolgstappen. Zo af en toe raadplegen ze ook andere collega’s van MareVisie. Heel mooi dat er op deze manier een bijdrage geleverd kan worden. Een mooie samenwerking op alle fronten en uiteraard zijn wij trots op Jeroen en Tycho en op de TU waar veel van onze collega’s vandaan komen.

www.marevisie.nl | www.projectinspiration.nl | www.projectmask.nl