Teamlid

Ralph van Houdt

Programma management | Portfolio management

In Projecten en programma’s schep je randvoorwaarden voor succes. Bij de start goede afspraken maken met de opdrachtgever over uitgangspunten en resultaat en Tijdens het traject continue in gesprek blijven en daar ook de bestuurlijke omgeving en de stakeholders bij betrekken, zijn randvoorwaarden. Het bouwen van een goed team met de juiste skills, specialismen en mindset is het fundament en dat vraagt om continue begeleiden, inspireren, stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling. Voor mij is regelmatig contact onderhouden met opdrachtgevers en samen de verwachtingen meten en waar nodig bijsturen,van belang. Project management is voor mij dan ook het managen van de verwachtingen van de klant vanaf start tot oplevering, dat leidt uiteindelijk tot project succes. Ook prive heb ik een brede interesse. In het verleden was dat veel verschillende soorten sport, zowel individueel als in teamverband. De mooiste teamsport die ik ken is rugby. Ieder heeft zijn eigen rol en taak en je moet het echt samen doen. Dat is ook iets wat bij het Korps Mariniers hoog in het vaandel staat. Al jaren breng ik als reservist mijn kennis en kunde uit het bedrijfsleven in. Ook daar hebben we het over plannen, voorbereiden, werken met de juiste teams, skills, het actief delen van kennis, sturen op resultaat en over verbinden. Een andere context maar tegelijkertijd veel parallellen.