Teamlid

Fione den Outer

Project support | Marketing & Communicatie

Juiste en tijdige communicatie is voor iedereen van belang. Projecten, organisaties en klanten hebben allemaal behoefte aan voor hen specifieke informatie. Voor elke organisatie en voor elk project heeft een goede en heldere content management strategie veel toegevoegde waarde. Daarmee ondersteun je de continue ontwikkeling waar organisaties vandaag de dag allemaal mee te maken hebben. Communicatie heeft voor mij ook veel met creativiteit en beleving te maken. Ik doe overal ideen op en gebruik die om de communicatie activiteiten in te zetten. Als gezin reizen we graag. Voor mij is dat met andere culturen in aanraking komen in een andere omgeving en andere gewoonten leren kennen. Ik kijk dan ook altijd hoe daar gecommuniceerd wordt en wat ze wel/niet communiceren en met welk doel. Dat is voor mij ontspannend en inspirerend tegelijk.