SYSTEMS ENGINEERING GEEFT GRIP OP KOSTEN

Systems Engineering  geeft grip op kosten en bewaakt tijdsduur complexe projecten.

Systems engineering richt zich op het beheersen van de tijdsduur, kwaliteit, kosten en risico’s van complexe projecten. De noodzaak van systems engineering ontstond in lucht- en ruimtevaartindustrie in de VS. Daar werden zeer ingewikkelde machines gemaakt met behulp van tamelijk primitieve middelen: het potlood, het tekenbord, de mechanische rekenmachine en de rekenliniaal, de interne postbode, het controlestempel… de paraaf.

Vliegtuigen en raketten werden ten tijde van de Koude Oorlog beschouwd als ‘vliegende wapensystemen’. Ingenieurs zijn deze gaan beschouwen als een systeem, of als een onderdeel van een groter systeem, waarvan alleen op een hoger abstractie niveau de werking ervan nog inzichtelijk te krijgen was. Deze gweldige discipline – ‘geweldig’ omdat hij geldig is in elke tak van industrie en in elk vakgebied – is dus ontstaan uit de enorme kloof tussen de complexiteit van militaire projecten uit die tijd en de eenvoud van de middelen en mogelijkheden die daarbij ter beschikking stonden.

In projectmanagement zorgt systems engineering voor de juiste werkwijzen, hulpmiddelen en managementprincipes voor de integrale, multidisciplinaire ontwikkeling van zeer complexe systemen. De systeem­ingenieur zorgt daarbij vooral dat allerlei aspecten beheersbaar blijven, zoals de veiligheid van het betreffende ‘systeem’ (of dat nu een project, product of een proces is), de produceerbaarheid, de ontwikkelingskosten, de levenscycluskosten, tijd, kwaliteit, financiën en compatibiliteit.

Systems engineering is een geweldige discipline die kosten beheersbaar maakt en de tijdsduur van complexe projecten bewaakt.